Skip to content

Aus äritegevus ja vastutustundlik hankimine

Oleme üleilmne alumiiniumifirma, mis osaleb eduahela igas lülis, alates kaevandamisest ning lõpetades metalltoodete ja lahendustega. Pühendume eetilistele äritavadele ja järelevalvele kogu meie organisatsioonis ja tarneahelas.

men looking at metal scrap

Pühendume järelevalvele ja aususele 

Eeldame kolleegidelt, et nad käituvad oma töökaaslaste, äripartnerite ja ühiskonnaga vastutustundlikult. 

Tegutseme maailma eri paigus ja soovime äri ajada vastavalt kõigile kehtivatele õigusnormidele. Korruptsioonivastane võitlus on osa meie sotsiaalsest vastutusest – korrputsioonil pole kohta ei avalikus ega erasektoris. 

Kestva ja keskkonnasäästliku väärtuse loomine on meile oluline. Nõuete täitmine ning ausalt ja eeskujuliku ettevõttena tegutsemine on ainuvõimalik kurss – need ongi Hydro tavad (The Hydro Way). 

Vastutustundlik hankimine ja tarnijate arendamine 

Vastutustundliku äripartnerina kaasame pidevalt meie tarnijaid ja äripartnereid, mõjutame neid ja teeme nendega koostööd. Sestap on ülioluline, et mõistaksime ja leevendaksime riske, mis võivad kaasneda meie ettevõtte vastutuse nõuete mittejärgimisega Hydro tarneahelas.  

Nõuded hõlmavad küsimusi, mis seonduvad keskkonna, inimõiguste, korruptsioonivastase võitluse ja töötingimustega ning nende koostamisel on aluseks võetud ÜRO ülemaailmne kokkulepe, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted ja muud rahvusvahelised standardid. Pakume kohalikele tarnijatele arendusprogrammide kaudu mitmeid arenguvõimalusi. 

Inimõigused on meie äritegevuses esmatähtsad 

Austame ja väärtustame igaühe inimõiguseid, keda meie tegevus võib puudutada. Rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigused moodustavad aluse, millele rajame oma meetodid ja programmid. See pakub meile kindlat raamistikku, mida vajame riskide ja võimaluste hindamiseks nii arenenud kui ka arenevates riikides.