Skip to content

Keskkond ja kliima

Plaanime minimeerida meie heitkoguseid ja saavutada 2020. aastaks süsinikuvaba töötsükli.

lighthouse in storm

Alumiiniumi tootmisega kaasneb keskkonnamõju nii meie kohalikus tegevuspaigas kui ka üleilmsel tasandil, kus kasvuhoonegaaside heitmed mõjutavad üleilmset kliimat. Alumiiniumi tootmiseks vajame peamiselt boksiiti, energiat ja vett. Juhtiva täielikult integreeritud alumiiniumifirmana vastutame keskkonnateadlikult tegutsemise eest.

Alumiiniumi tootmisviise pidevalt täiustades pingutame selle nimel, et minimeerida meie tegevuse keskkonnamõju eelkõige bioloogilise mitmekesisuse, veevarude majandamise ja kliimamuutuste valdkonnas.

Kliimastrateegia

Plaanime saavutada 2020. aastaks süsinikuvaba töötsükli. Meie kliimastrateegia põhineb ühel lihtsal põhimõttel: kavatseme ära hoida vähemalt sama palju süsinikuheitmeid, kui tekitame. Selleks tegutseme järgmiselt:  

  • suurendame ringlussevõtumahte;
  • vähendame meie tootmise käigus tekkivaid heitkoguseid;  
  • tarnime alumiiniumi nendele valdkondadele, kus see on kliima seisukohast kõige suurema kasuteguriga. 

Lugege meie kliimastrateegiat 

Keskkonnastrateegia

Hydro strateegia on minimeerida ettevõtte tegevuse keskkonnamõju kogu alumiiniumi eduahela ulatuses. Meie eesmärk on vähendada maapinda, vette ja õhku sattuvaid heitkoguseid ja jäätmete teket ning säilitada bioloogilist mitmekesisust. Säärase eesmärgi saavutamiseks jälgime, tuvastame ja vähendame keskkonnariski kogu meie tegevuskohtade töötsükli vältel.