Skip to content

Kohalikud kogukonnad

Pingutame pidevalt, et avaldada head mõju ühiskondadele, kuhu kuulume. See on integreeritud meie eesmärki, väärtustesse ja äristrateegiasse.

two men inspecting cucumber plants

Panustame kohalike kogukondade arendamisse, kuna selline teguviis on õige ja kuna saame ettevõttena edukalt tegutseda vaid siis, kui ka meid ümbritsevad kogukonnad on edukad. Sellise eesmärgi saavutamiseks pöörame eriti suurt tähelepanu järgmisele.  

  • Panustame kvaliteetse hariduse pakkumisele 
  • Edendame inimväärseid töökohti ja majanduskasvu 
  • Suurendame kohalike kogukondade ja asutuste suutlikkust 

Meie pühendumine rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste tagamisele on alus, millele rajame oma meetodid ja programmid. Kõigil inimestel on võõrandamatud põhiõigused ja -vabadused. See pakub meile kindlat raamistikku, mida vajame riskide ja võimaluste hindamiseks nii arenenud kui ka arenevates riikides.  

Eesmärgid saavutame vaid siis, kui teeme inimeste ja kogukondadega koostööd. Läbipaistva kahekõne ja koostöö abil suudame parandada asjade seisu – edendame sotsiaalseid muutusi ja loome usaldusliku keskkonna. 

Ajavahemikul 2018–2030 panustame meie kogukondades elavale 500 000 inimesele ja äripartneritele kvaliteetse hariduse pakkumisse ja suutlikkuse suurendamisse.