Skip to content

Meie lähenemine

Alumiinium on tuleviku metall, millel on eripärased omadused ja lõpmatud rakendus- ning disainivõimalused. Nagu kõigi materjalide puhul, on ka sellel keskkonnajalajälg. Tootmisel peame oluliseks keskkonnajalajälje vähendamist, saades samas ühiskonnale maksimaalset kasu.

Recyclable aluminium

Elektriautode, tuulikute ja elektriparvlaevade ehitamiseks vajame vähese süsihappegaasiheitega tulevikku. Mitte ainult rohkem vaid ka säästlikumaid materjale - millede tootmine on väiksema CO emissiooniga, mida saab taaskasutada ja mille kasutusaeg on pikk. Usume, et alumiinium on õige materjal selleks otstarbeks.

Igapäevaselt püüdleme selle poole, et alumiinium oleks osa lahendusest tänapäeva suurtele väljakutsetele nagu kliimasoojenemine. Osalemine alumiiniumi pikas väärtusahelas annab meile võimalusi, mis ei ole võrreldavad globaalsete saavutustega.

Meil on võimekus mõjutada tootmist selle algusest alates. Jälgides igat etappi suudame dokumenteerida ja olla läbipaistvad oma jätkusuutlikkuse praktikas.

Inimesed, planeet, tooted

Arendades terviklikumat lähenemisviisi jätkusuutlikkusele, oleme käivitanud ambitsioonika kava, et vähendada omaenda keskkonnamõjusid ja heitkoguseid tootmises, töötades välja keskkonnasäästlikumad tooted, mis aitaksid klientidel kujundada jätkusuutlikumaid lahendusi, tugevdades kohalikke kogukondi ja meie äripartnerid.

  • Meie uus kliimastrateegia - "30 aastaks 2030 "- nõuab 2030. aastaks kogu alumiiniumi väärtusahela enda süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist 30% võrra. Teeme seda keskkonnasäästliku hankimise, tootmise ja toodete kaudu
  • Uue keskkonnastrateegiaga aastaks 2030 (veel valmimisjärgus) püütakse lahendada tööstuse peamiseid keskkonnaprobleeme. See keskendub peamiselt jätkuvale rehabilitatsioonile meie boksiidikaevanduses Para linnas, Brasiilias, jäätmete ja boksiidijääkide jalajälgede vähendamiseks, kasutatud pottide vooderduse ringlussevõtuks ja kasvuhoonegaaside väliste heitkoguste (ainult SO2, NOx ja tahkete osakeste) vähendamiseks õhku. 
  • Oma sotsiaalse vastutuse strateegia kaudu rõhutame kogukondlikku dialoogi ning haridust.

Kasumlikkus ja jätkusuutlikkus

Tööstuse jätkusuutliku tuleviku suunas liikumisel on eelkõige eetilised põhjused. Oleme võlgu tulevastele põlvkondade ees, kes peaksid meilt pärima pigem võimalused kui probleemid. See on meie missioon - panustada elujõulise ühiskonna loomisse.

Meil on hea lähtepositsioon taastuvenergia kasutamisel ja uuendusmeelsus tootearenduses koostöös meie klientidega.

Suurt huvi on tuntud meie uute keskkonnasäästlikumate toodete REDUXA ja CIRCAL vastu, millel on dokumenteeritud madala süsinikusisaldusega jalajälg ja rekordiliselt kõrge ringlusse võetud tarbimis järgsete jäätmete sisu.

Kavandame oma alumiiniumoksiidi rafineerimistehasesse nn kütusevahetust, kus kasvuhoonegaaside ja muude õhku eralduvate heitkoguste oluline vähendamine käib käsikäes väga mõistliku ärijuhtimisega.

Kaasaegse ühiskonna alustala

Alumiinium on vähese süsihappegaasiheitega taaskasutava majanduse võtmeelement.

Alumiinium on kerge. Seega väheneb energiatarbimine ja kasvuhoonegaaside heitekogus, kui seda kasutatakse transpordis, ehitussüsteemides, pakendamisel ja muudes rakendustes. Alumiinium on 100% taaskasutatav. Selle ümbertöötlemine nõuab vaid 5% energiast, mis on vajalik metalli esmakordsel tootmisel. Ja alumiinium kestab. Selle tugevus, paindlikkus ja pikaealisus muudavad selle säästvamaks materjaliks, kuna tooted kestavad põlvkondi.

Alumiiniumi tootmise  CO jalajälje pidev vähendamine pole ainult eetiline kohustus, vaid ka äriline võimalus.

Lühidalt öeldes usume, et meie tulevane kasumlikkus sõltub meie võimest tagada jätkusuutlikkus tulevikus.

Kas teadsite?

Umbes 75%kogu iial valmistatud alumiiniumist on endiselt kasutusel

Recommended for you