Skip to content

Töötervishoid ja tööohutus

Hydro heaks töötavate ja meie tegevusest mõjutatud inimeste tervise ja ohutuse tagamine on meie esmane ja tähtsaim kohustus.

woman dressing man in hazmat suit

Edendame ja parandame Hydro töötajate, töövõtjate ja meie tegevusega seonduvate kogukondade tervist. Pingutame selle nimel, et pakkuda töökohta, kus inimesed saavad töötada vigastusi kartmata ning kasutada meie seadmeid ja rajatisi naaberkogukondi kahjustamata. 

Meie ohutuse tõhustamise kava põhineb riskide maandamisel, juhioskustel ja tööstustööliste kaasamisel. Raskete kehavigastuste vältimiseks oleme rakendanud mitmeid juhtimissüsteeme ja meie surmajuhtumite vältimise tegevuskavas rõhutatakse seitset järgmist teemat. 

  • Energiaisolatsioon
  • Kukkumiskaitse
  • Liikurvarustus 
  • Sildkraanad  
  • Sisenemine kitsasse ruumi 
  • Sulametalli käsitsemise ohutus
  • Töövõtjate haldamine 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kinnitusel on tervislikud ja ohutud töötingimused üks inimõigusi.