Skip to content

Isiklik ja tööalane areng

Meie ettevõtte arendamine algab meie inimeste arendamisest. Pakume oma töötajatele isiklikuks ja tööalaseks arenguks mitmekülgseid programme kogu maailmas.

Hydro employee

Olenemata sellest, kas olete operaator, spetsialist või juht, avaneb teile võimalus karjääri teha ja oma pädevust suurendada. 

Kuigi tähtsaim õppe- ja arenguprotsess leiab aset töö käigus juhtide ja kolleegidega koostööd tehes, pakume ka laias valikus ametialase arengu programme ja kursusi, mis ühtivad ettevõtte vajadustega. Hydro Academy võimaldab meie töötajatel sirvida ettevõttesisest kursuste kataloogi, et avastada nende arenguvajadustele vastavaid koolitusi, sh kohalikke ja üleilmseid klassiruumis toimuvaid koolitusi, veebiülekandeid, e-õppe programme, juurdepääsu juhtimisprogrammi Leadership teegile jpm. 

Kujundatud teie mõtete ja jõutamise abil 

My Way on Hydro tulemuslikkus- ja arendusprotsess, mida kasutavad kõik töötajad. Protsessi eesmärk on hoolitseda selle eest, et meie töötajad saaksid rakendada oma pädevust parima võimaliku tulemuslikkuse saavutamiseks nii täna kui ka tulevikus. Juhi ja töötaja struktureeritud dialoogi käigus leitakse vastused järgmistele küsimustele. 

 • Mida minult oodatakse? 
 • Kuidas mul läheb? 
 • Kuidas saan oma pädevust arendada?  

Usume, et töötajad, kes on kaasatud ja jõutatud ning tunnevad omanikutunnet, on rahulolevamad ja saavutavad paremaid tulemusi. 

Meie arendusprogrammid on järgmised. 

 • Hydro Fundamentals: toetab uute töötajate sisseelamist, et nad mõistaksid Hydrot kui organisatsiooni ja selle prioriteete.  
 • Young Professional Network Gathering: tutvustab lõpetajatele strateegilisi protsesse. 
 • New Leader in Hydro Program: tutvustab juhi rolle ja kaasnevaid ootusi ning võimaldab harjutada ja arendada juhioskusi. 
 • Radical Collaboration Program: edendab tulemuslikkuse kultuuri ja suhteid ning võimaldab harjutada ja arendada juhioskusi. 
 • Hydro Professional Program: toetab pädevuse arendamist ja aitab luua eduahelat hõlmava võrgustiku meie tipptalentidest spetsialistidele. 
 • Hydro Mentor Program: aitab teadmisi jagada kogu organisatsiooniga ning arendada ja hoida meie tipptalente. 
 • Hydro Leadership Program: edendab tulemuslikkuse kultuuri ning võimaldab harjutada ja arendada juhioskusi. 
 • ES Executive program: arendab teie isiklikku juhikäitumist ja juhirollide täitmiseks vajalikku pädevust. 
 • Hydro Executive Program: võimaldab heita pilgu Hydro strateegilistele eesmärkidele ja arendab juhirollide täitmiseks vajalikku pädevust. 
 • Kohalikud programmid: pakuvad mitmesuguseid kohalikke programme ja tutvustusi. 

Recommended for you