Skip to content

Siirretään raja-aitoja alumiinitutkimuksella

Tutkijamme osallistuvat tuotteiden ja prosessien liiketoiminnalliseen ja tekniseen kehitystyöhön, päämääränä teidän onnistumisenne asiakkaana.

scientist

Alumiinitutkimustiimi

Tutkijamme pyrkivät siirtämään raja-aitoja sen suhteen, miten alumiinia käytetään. Me kehitämme suunnitteluratkaisuja, joilla hyödynnetään alumiinin ominaisuuksia sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

Akateemiset kumppanit

Teemme yhteistyötä keskeisten akateemisten laitosten kanssa eri puolilla maailmaa. Yhteistyökumppaneihimme kuuluvat Oxfordin yliopisto, Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto, Michigan Technological University ja Massachusetts Institute of Technology.

Tutkimus- ja kehitystiimimme tekevät yhteistyötä eri puolilla maailmaa. Ne tukevat asiakasprojekteja ja varmistavat pitkäkestoiset näkymät alumiiniratkaisujanne ajatellen. Autamme teitä seuraavissa:

  • Olemassa olevien tuotteiden ja prosessien parannustyö
  • Tekniset palvelut ja ongelmanratkaisu
  • Asianmukaisten teknologioiden, innovaatioiden ja henkisen omaisuuden hyödyntämisen mahdollistaminen