Skip to content

Hydro Profile Academy

Osallistukaa kaksipäiväiseen alumiinikoulutukseemme, jonka tuotesuunnittelijamme, metallurgimme ja muut asiantuntijamme ovat suunnitelleet juuri teidän tarpeidenne mukaan.

Peter Hedman posing with milling machine

Alumiinitoleranssien ja alan standardien ymmärtäminen

Tietopaketti sisältää mm. tietoutta esimerkiksi toleransseista ja siitä, miten monet eri osat saadaan sovitettua yhteen. Ohjelmaan kuuluu myös seminaari siitä, miten ymmärtää ja tulkita toleransseja koskevia ja usein monimutkaisia alan standardeja.

Näin kertovat osallistujat kokemuksistaan:

"Profile Academyn tarjonta kattaa laajan alan. Se tarjosi minulle erinomaisen perustan jatkokehitykselle niissä aihepiireissä, jotka ovat tärkeitä autoteollisuudessa. Huomaan nyt, että materiaali ja sen käyttötavat tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia."

"Käyntini Profile Academyssä antoi minulle kiinnostavia näkymiä alumiiniprofiilien suunnittelumahdollisuuksista. Kurssi kattoi teknisen puolen ja tarjosi myös runsaasti sovellusideoita. Opin todella paljon."

Ei maksa mitään

Suurin osa koulutuksista on ilmaisia asiakkaille, tuotesuunnittelijoille ja -kehittäjille, teknikoille, insinööreille ja arkkitehdeille kaikilla markkina-alueilla ja toimialoilla. Joissakin maissa osallistujien on maksettava pieni osallistumismaksu maakohtaisten säädösten takia.

Esimerkkejä kurssisisällöistä:

  • Materiaalitekniikat ja korroosio
  • Suunnittelu kierrätyksen ja ympäristön kannalta
  • Profiilitekniikat ja -suunnittelu tuotannon optimoimiseksi
  • Mittakäsitteet ja lujuuslaskenta
  • Pintakäsittely
  • Vääristymät
  • Lastuamisprosessit
  • Mekaaniset liitokset
  • Hitsausliitokset
  • Käytännön tilanteet: Esimerkkejä ja analyysejä profiiliratkaisuista; huomio kokonaiskustannuksissa

Recommended for you