Skip to content

Hydro EcoDesign

Kaikilla tuotteilla on ympäristövaikutuksia aina materiaalin hankinnasta tuotantoon, kuljetukseen, käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen saakka. Miten Hydro EcoDesign voi tehdä tuotteistasi ympäristöystävällisempiä?

ecodesign-page-banner2.jpg

Tiedämme, että suurin osa tuotteen kustannuksista ja ympäristövaikutuksista määräytyy suunnittelun alkuvaiheessa. Meillä työskentelee yli 1 000 insinööriä, joiden ansiosta alumiinisuunnitteluosaaminen on yksi vahvuuksistamme. Haluammekin ottaa tämän roolin, kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vähentää alumiiniratkaisujemme ympäristövaikutuksia mahdollisimman paljon.

Tarjoamme nyt asiakkaillemme uudenlaisen konseptin. Paremmin organisoidun palvelun. Menetelmän, jonka olemme kehittäneet yhteistyössä EPEA:n (Environmental Protection Encouragement Agency, osa Drees & Sommersia) konsulttien kanssa. Kutsumme sitä Hydro EcoDesigniksi.

Hydro EcoDesign voi auttaa sinua valmistamaan toiminnallisempia tuotteita, joilla on pienempi ympäristöjalanjälki.

Mikä on Hydro EcoDesign?

Hydro EcoDesign käyttää menettely- ja vaatimusperusteista lähestymistapaa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että työnkulun useat vaiheet tähtäävät kestävämpien tuotteiden valmistamiseen. Asiantuntijamme opastavat mielellään materiaalien valinnassa, seosten ominaisuuksissa, elinkaarianalyyseissa, pintakäsittelyssä ja tuotteiden keventämisessä. Lisäksi he kiinnittävät huomioita tuotteiden käytännölliseen purkamiseen, haitallisiin liiketoimintamalleihin, romun palautusjärjestelmiin, toimittajien sitouttamiseen, pakkaamiseen ja tehostettuun kierrätykseen. Lisäksi käytämme useita kiertotaloudesta tunnettuja ja tehokkaita menetelmiä.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Kuinka Hydro EcoDesign toimii?

Hydro EcoDesign -suunnitteluprosessi alkaa sinun ja meidän välisellä ideointiharjoituksella. Tässä luovassa aivoriihessä synnytämme uusia ideoita ja tunnistamme niistä olennaisimmat. Tämän jälkeen seuraamme etenemistä säännöllisen yhteydenpidon kautta. Kokonaisvaltaisen toimintamallin ansiosta voimme varmistaa, että valitsemme parhaat polut paremman tuotteen kehittämiseen taloutta unohtamatta. Yhteistyö EPEA:n kanssa on antanut meille mahdollisuuden rakentaa puitteet kumppanin kanssa, jolla on kokemusta materiaalien terveydestä, kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta ja tuotteiden sertifioinnista. Tärkeintä on varmistaa, että jokaisella vaiheella ja kriteerillä on tarkoituksensa, mutta samalla kuitenkin minimoida ns. ”viherpesun” riskiä.

Mitä hyötyä Hydro EcoDesignista voi olla sinulle?

  • Saat tukea kiertotalouteen sopivien vihreämpien ratkaisujen kehittämiseen asiantuntevilta ja innostuneilta keskustelukumppaneilta
  • Hydrolta saat alumiiniratkaisuja, joiden hiilijalanjälki on normaalia pienempi ja/tai suurempi kierrätettävyys, pidempi kestävyys ja parempi suorituskyky
  • Saat turvallisen materiaalin, joka on kansainvälisten standardien ja määräysten mukainen
  • Voit saavuttaa parempia tuloksia kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden sertifiointistandardeissa, Cradle to Cradle (C2C) -sertifioinnin kaltaisissa konsepteissa ja vihreän rakentamisen luokittelujärjestelmissä
  • Olet mukana ideointiprosessissa, jossa kehitetään kiertotalouteen keskittyviä innovatiivisia ratkaisuja, joissa on uusia ominaisuuksia
  • Voit käyttää materiaalia, joka sertifioitu koko alumiinin arvoketjussa (ASI-sertifiointi*)
  • Hyödyt yhteistyöstä maailmanlaajuisen konsernin kanssa, jolla on vahvaa paikallista toimintaa, sillä työskentely lähellä asiakasta on yksi kiertotalouden avaintekijöistä
  • Työskentelet omistautuneen kumppanin kanssa, jonka yksi tärkeimmistä peruspilareista on kestävä kehitys

hydro_ecodesign_brochure_oct142020_eng_8

Minkälaisia tuotteita EcoDesignilla voidaan suunnitella?

Periaatteessa kaikki alumiiniratkaisut voidaan suunnitella EcoDesignilla. Joidenkin teollisuuden alojen, kuten rakennusalan ja autoteollisuuden, sovellukset sekä kotien kestokulutustavarat soveltuvat EcoDesign-suunnitteluun erityisen hyvin.

Hydro EcoDesignin yhdeksän sääntöä

 

Tuotteidemme ominaisuudet, vaikutukset, suorituskyky ja kustannukset kerrotaan avoimesti sidosryhmille

Etsimme parhaita ratkaisuja ja selkeytämme tehtyjä valintoja pitämällä asiakkaisiimme ja toimittajiimme säännöllisesti yhteyttä prosessin aikana

Varmistamme, että materiaalien valinnassa huomioidaan ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat materiaalien koko elinkaaren ajalta

Varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden keskittymällä toimittajien ja teollisten toimintojen valinnassa ympäristöä koskevien sekä sosiaalisten ja hallinnollisten vaatimusten kunnioittamiseen

Maksimoimme tuotteiden ja komponenttien kierrätettävyyden ja minimoimme samalla jätteet ja pakkausmateriaalit

Ymmärrämme sidosryhmien huolenaiheet ja etsimme lieventäviä ratkaisuja

Pyrimme jatkuvasti parantamaan, kyseenalaistamaan ja innovoimaan

Toimitamme vaadittavat asiakirjat ja todisteet kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti

Seuraamme asianmukaisia mittareita, kuten suorituskykyä ja hiilijalanjälkeä, tuotteen suunnitteluvaiheen aikana ja varianttien vertailussa

* Hydron tuotantolaitoksista yli 40 on ASI-sertifioituja ja useissa laitoksissa sertifiointiprosessi on meneillään. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä edustajaasi

White paper

Olitpa suunnittelija, insinööri, arkkitehti tai kestävän kehityksen harjoittaja, toivomme tämän artikkelin tarjoavan uusia näkökulmia ja tietoa siitä, miten kiertotaloutta voi saavuttaa työssäsi.

Lataa Hydro EcoDesign White paper

Circular Economy: EcoDesign whitepaper