Skip to content

Henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys

Yrityksemme kehittäminen alkaa ihmisten kehittämisestä. Tarjoamme työntekijöillemme erilaisia henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen ohjelmia eri puolilla maailmaa.

Hydro employee

Olet sitten suorittavan työn tekijä, asiantuntija tai johtaja, sinulla on mahdollisuus kehittää uraasi ja osaamistasi. 

Tärkein osa oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työssä yhdessä esimiesten ja kollegoiden kanssa, mutta lisäksi meillä on tarjolla laaja valikoima ammatillisen kehityksen ohjelmia ja kursseja yrityksen tarpeiden puitteissa. Omassa Hydro Academyssämme työntekijöillä on mahdollisuus selata sisäistä kurssilistaa ja löytää omiin kehitystarpeisiinsa sopiva koulutus. Koulutukseen sisältyy paikallista ja globaalia luokkaopetusta, webcasteja, e-oppimista, Leadership-kirjaston käyttöä jne. 

Muotoutuu oman osallistumisen ja voimaantumisen mukaan 

My Way on Hydron kaikkien työntekijöiden käytössä oleva suoritus- ja kehitysprosessi. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki työntekijät kykenevät hyödyntämään osaamistaan parhaisiin mahdollisiin suorituksiin – sekä nyt että tulevaisuudessa. Ohjatussa keskustelussa esimiehen ja työntekijän välillä selvitetään seuraavat kysymykset: 

 • Mitä minulta odotetaan? 
 • Miten suoriudun? 
 • Miten voin kehittää osaamistani?  

Me uskomme, että kaikki mukana olevat työntekijät omistautuvat, voimaantuvat, ovat tyytyväisempiä ja suorittavat entistä paremmin. 

Kehitysohjelmamme: 

 • Hydro Fundamentals: Uusia työntekijöitä opastetaan ymmärtämään Hydron organisaatio ja avainprioriteetit  
 • Young Professional Network Gathering: Jatkokoulutettaville esitellään strategisia prosesseja 
 • New Leader in Hydro Program: Opitaan esimiehen työtehtäviin liittyviä odotuksia sekä harjoitellaan ja kehitetään johtamistaitoja 
 • Radical Collaboration Program: Kehitetään suorituskulttuuria ja suhteita sekä harjoitellaan ja kehitetään johtamistaitoja 
 • Hydro Professional Program: Tuetaan osaamiskehitystä ja rakennetaan arvoketjuverkostoa huippuasiantuntijoillemme 
 • Hydro Mentor Program: Jaetaan tietoutta läpi organisaation sekä kehitetään ja ylläpidetään huippulahjakkuuksia 
 • Hydro Leadership Program: Kehitetään suorituskulttuuria sekä harjoitellaan ja kehitetään johtamistaitoja 
 • ES Executive program: Kehitetään omia henkilökohtaisia johtamisominaisuuksia ja valmentaudutaan johtotehtävien vaatimiin osaamisalueisiin 
 • Hydro Executive Program: Perehdytään Hydron strategiaohjelmaan ja valmentaudutaan johtotehtävien vaatimiin osaamisalueisiin 
 • Paikallisohjelmat: Erilaisia paikallisia ohjelmia ja esittelyjä 

Recommended for you