Skip to content

Tieteellistä tukea tarvitessanne

Meillä on tarjota teille nopeampaa ja parempaa sovelluskehitystukea kuin missään suulakepuristetun alumiinialan piirissä.

scientist

Alumiinisuunnittelun asiantuntemusta

Halusitte sitten vaihtaa olemassa olevan teräsosan laadukkaaseen alumiiniseen tai aloittaa aivan puhtaalta pöydältä, kykenette osaamisemme ja suunnittelukokemuksemme avulla luomaan kustannustehokkaita, korroosionkestäviä, ympäristöä kuormittamattomia ja kevyitä tuotteita.

Asiakkaana teillä on mahdollisuus hyödyntää metalliasiantuntijoista, kemisteistä, fyysikoista, suunnittelijoista sekä koneinsinööreistä ja -teknikoista koostuvan tiimimme osaamista – kaikki alumiinialan asiantuntijoita.

Sovellusosaajatiimimme tekee kanssanne yhteistyötä, tavoitteena löytää paras mahdollinen ratkaisu.

Tutkimus- ja kehitystyö

Innovaatio- ja teknologiahankkeemme stimuloivat ja toimivat aktiivisena tekijänä kaikkialla Hydrossa osatuotteiden ja prosessien liiketoiminnallisessa ja teknisessä kehitystyössä, ja niihin kuuluvat:

  • Olemassa olevien tuotteiden ja prosessien parannustyö
  • Tekniset palvelut ja ongelmanratkaisu
  • Asianmukaisten teknologioiden, innovaatioiden ja henkisen omaisuuden hyödyntämisen mahdollistaminen

Prototyypit

Me tarjoamme alumiinituotteiden prototyyppipalvelun yhdestä ja samasta paikasta. Yhdistämällä asiantuntijoidemme tarjoaman teknisen ja suunnitteluopastuksen sekä prototyyppikapasiteettimme kykenemme lyhentämään alumiiniprototyyppinne tuotekehityssyklin kestoa ja parantamaan tuotesuunnitteluprosessia.

Tutkimus- ja kehitysanalyysi

Tarjoamme myös tutkimus- ja analyysimahdollisuuksia. Käytämme parhaan suunnitteluvaihtoehdon määrittämiseen nykyaikaisimpia tietokonesimulaatioita, joiden avulla saadaan alennettua suunnitteluprosessin kustannuksia ja lyhennettyä toimitusaikoja.