Skip to content

Parannetaan resurssitehokkuutta

Tavoitteenamme on edistää kierrätystaloutta uudelleensulatuslaitoksissamme, joissa lajittelemme jätealumiinia ja sulatamme uudelleen.

workers at factory floor

Alumiinin resurssitehokkuus

Jätealumiinin kierrättämisessä tarvitaan vain noin 5 prosenttia siitä energiasta, joka kuluu alumiinin ensivalmistuksessa.

Euroopassa noin 95 prosenttia autoteollisuuden ja liikerakentamisen sovelluksissa käytetystä alumiinista on kierrätettyä.

Sisäinen kierrätys

Resurssitehokkuus on tärkeä asia. Sen takia teemme investointeja parantaaksemme pariakymmentä sulatuslaitostamme ja rakentaaksemme uusia. Yli puolet kaikesta tuotannossamme käytetystä alumiinista on lähtöisin sisäisestä kierrätyksestä ja ulkoisten toimittajien uudelleensulatetun alumiinin aihioista.

Tehdään vanhasta uutta

Alumiinin uudelleensulatus on yksi suosikkiprosesseistamme. Prosessiin kuuluvat sulatus ja sulatteen käsittely, raejalostus, valaminen, homogenointi, aihion laaduntarkkailu ja seostaminen. Tarjoamme myös teknistä apua ulkoisissa projekteissa.

Tilausseokset

Sulatamme alumiinia kaikkialla maailmassa. Tämän verkoston kautta kykenemme kehittämään tilausseoksia, joilla on juuri asiakkaan edellyttämät ominaisuudet. Ja niiden avulla parannetaan resurssitehokkuutta.

Recommended for you