Skip to content

Seos 5083

Tätä seosta on helpompi hitsata kuin 6xxx-sarjan seoksia, ja sen hitsaamisen jälkeinen lujuuskäyttäytyminen on ennustettavampaa. 5083-seoksen korroosionkestävyys suolavesiolosuhteissa on erinomainen, ja sen ansiota tätä materiaalia käytetäänkin laivanrunkosovelluksissa.

5083 aluminium alloys have excellent corrosion resistance in a salt-water environment

Recommended for you