Skip to content

Alumiinin elinkaari

Bauksiitin louhimisesta aina räätälöityihin tuotteisiin ja kierrätykseen – kokonaisvaltaisena alumiiniyrityksenä me luomme arvoa läpi koko elinkaaren.

Girl holding crumpled aluminium cans

Alumiinin elinkaarta ei voida verrata muiden metallien elinkaareen. Se on korroosionkestävää, ja sitä voidaan kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen murto-osalla siitä energiasta, joka kuluu primäärimetallin valmistukseen.

Sen ansiosta alumiini on erinomainen rakennusmateriaali – sitä voidaan muokata ja käyttää eri tarkoituksiin vastaamaan tilanteiden ja tuotteiden tarpeita ja haasteita.

Alumiinin tuotantoketju

Aluminium value chain

1. Bauksiitin louhinta

Alumiinintuotanto alkaa sen raaka-aineesta, bauksiitista, joka sisältää 15–25 prosenttia alumiinia. Bauksiittia löytyy eniten päiväntasaajan ympärillä olevalta vyömäiseltä alueelta. Maailmassa on nykyisin tunnettuja bauksiittivarantoja noin 29 miljardia tonnia, mikä riittäisi nykyisellä louhinta-asteella yli sadan vuoden ajaksi. On vielä kuitenkin olemassa valtavia löytämättömiä resursseja, mikä voi pidentää ajan 250-340 vuoteen.

2. Alumiinioksidin jalostus

Alumiinioksidi erotellaan jalostamossa bauksiitista Bayer-prosessin avulla. Sen jälkeen alumiinioksidia käytetään primäärimetallin valmistukseen suhteessa 2:1 (2 tonnia alumiinioksidia = 1 tonni alumiinia).

3. Alumiinin primäärituotanto

Alumiinioksidissa alumiiniatomi on sidoksissa happeen, ja elektrolyysin avulla saadaan aikaan alumiinimetallia. Tämä tehdään suurissa tuotantolaitoksissa ja on energiaintensiivinen prosessi, joka vaatii paljon sähköä. Käytämme uusiutuvaa energiaa ja kehitämme tuotantomenetelmiä saavuttaaksemme tavoitteet olla elinkaaritasolla hiilineutraali vuoteen 2020 mennessä.

4. Alumiinin valmistus

Hydro tuo markkinoille yli kolme miljoonaa tonnia alumiini valimotuotteita vuosittain. Olemme pursotusaihioiden, levyharkkojen, valimoseosten ja erittäin puhtaan alumiinin johtava toimittaja maailmanlaajuisesti. Primäärialumiinia yleisimmät käyttöalueet ovat suulakepuristus, valssaus ja valutuotteiden valmistus:

4.1 Suulakepuristus

Suulakepuristuksen ansiosta alumiinin saa melkein mihin tahansa kuviteltavaan muotoon käyttämällä valmiita tai räätälöityjä profiileja.

4.2 Alumiinin valssaus

Keittiössä käytetty alumiinifolio on hyvä esimerkki valssatusta alumiinituotteesta. Äärimmäisen mukautuvuutensa ansiosta alumiinin voi valssata 60 cm:stä 2 mm:iin ja käsitellä edelleen jopa 0,006 mm ohueksi folioksi, joka on edelleen täysin valoa, aromeja ja makuja läpäisemätön.

4.3 Alumiinin valaminen

Kun alumiiniseokseen lisätään toinen metalli, alumiinin ominaisuudet muuttuvat ja lujuus, kiilto ja/tai muokattavuus paranee. Valimotuotteitamme, kuten pursotusaihioita, levyharkkoja, valimoseoksia, valssilankoja ja erittäin puhdasta alumiinia käytetään auto- ja ilmailuteollisuudessa, kuljetusteollisuudessa, rakennuksissa, lämmönsiirrossa sekä sähköalalla.

5. Kierrätys

Alumiinin kierrättämiseen käytetään vain 5% primäärimetallin tuottamiseen tarvittavasta energiasta. Myöskään alumiini ei huonone kierrätyksestä, ja noin 75% kaikesta koskaan tuotetusta alumiinista on edelleen käytössä. Tavoitteenamme on kasvaa kierrätysmarkkinoita nopeammin ja ottaa johtava asema alumiinin arvoketjun kierrätysosassa hyödyntämällä miljoona tonnia saastunutta alumiiniromua ja kuluttajajätealumiinia vuosittain.

Tiesittekö?

Noin 75 prosenttia kaikesta valmistetusta alumiinista on yhä käytössä