Skip to content

Ympäristö ja ilmasto

Olemme sitoutuneet minimoimaan päästöjämme ja olemaan elinkaarinäkökulmasta hiilineutraaleja vuoteen 2020 mennessä.

lighthouse in storm

Alumiinituotannolla on ympäristövaikutuksia: paikallisesti siellä missä toimimme, maailmanlaajuisesti ilmastolle kasvihuonepäästöjen takia. Tuotantoomme liittyvät päälähteet ovat bauksiitti, energia ja vesi. Johtavana kokonaisvaltaisena alumiiniyrityksenä vastaamme toimistamme ympäristötietoisella tavalla.  

Kehittämällä jatkuvasti alumiinituotantoamme pyrimme minimoimaan toimiemme ympäristövaikutuksia, erityisesti biodiversiteetin, vedenkäsittelyn ja ilmastonmuutoksen suhteen.

Ilmastostrategia

Tavoitteenamme on tulla elinkaarinäkökulmasta hiilineutraaliksi vuoteen 2020 mennessä. Ilmastostrategiamme perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen: haluamme säästää vähintään yhtä paljon hiilipäästöjä kuin saamme niitä aikaan. Saamme tämän aikaan:  

  • kasvattamalla kierrätyskapasiteettiamme
  • alentamalla oman tuotantomme päästöjä ja  
  • toimittamalla alumiinia sellaisille segmenteille, joilla siitä on suurimmat hyödyt ilmastonäkökulmasta.  

Lue ilmastostrategiamme 

Ympäristöstrategia 

Strategiamme on minimoida toimiemme ympäristövaikutukset alumiinin koko arvoketjun mitalta. Tavoitteenamme on vähentää päästöjä maassa, vesistöissä ja ilmassa, säilyttää biodiversiteetti ja vähentää jätteentuotantoa. Saavuttaaksemme tämän tarkkailemme, tunnistamme ja vähennämme toimipaikkojemme ympäristöriskejä koko niiden toiminta-ajan. 

 

Podcast