Skip to content
offshore rig

Ainutlaatuinen offshore-projekti

System 2000 Groupin alumiinin suulakepuristuspohjainen sovellus Rowan Norwayn offshore-porauslautalla on yhtä menestyksekäs kuin inspiroivakin. Se suojaa työntekijöitä poraustoimien aikana ja mahdollistaa sataprosenttisen tuottavuuden porauksessa.

Kehitysprosessi lähti käyntiin, kun aberdeeniläinen Rigmar Services otti yhteyttä System 2000 Groupiin (S2G) ja pyysi suunnittelemaan ja valmistamaan automaattisen vaakasuoran rullaoven Rowan Norwayn porauslautalle. Asennettuna järjestelmä mahdollistaa offshore-porauksen ilman mitään alasajoa suojaamalla alakannen työntekijöitä poraustoimien aikana.

Hydro kutsuttiin jo varhaisessa vaiheessa mukaan avustamaan puristussuunnittelussa.

…ljy- ja kaasusektorin projekti- ja palvelutuottajalta Rigmar Servicesiltä oli pyydetty järjestelmää, joka pystyy sulkemaan täysin koko îmoonpoolî-alueen, ts. sen kohdan, jossa porausyksikkö lävistää lautan pääkannen matkallaan mereen. Lopullisen tuotteen pääominaisuutena oli estää esineitä putoamasta lautan eri työskentelytasoilta sinne, missä on henkilökuntaa.

Ilman tätä lautalla olisi ollut pakko muuttaa käytäntöjä siten, että tuottavuus olisi kärsinyt. Mutta kun îmoonpoolî on suljettu, henkilökunta voi jatkaa työskentelyä ylä- ja alapuolella ilman pelkoa loukkaantumisesta.

Suunnittelu ja optimointi

Hydro oli vahvasti mukana profiilin suunnittelu- ja optimointivaiheissa. S2G:n henkilökunta suunnitteli ensin 25 koeversiota ja testasi niitä teoriassa matemaattisen mallin kautta. Sen jälkeen Hydro tuli mukaan puristussuulakkeen ja työkalusuunnittelun kehitysprosessiin, ja sitten S2G hyväksyi projektin säleprofiilin.

Hydro sai myös tehtäväkseen suorittaa Finite Element Analysis -lujuusanalyysin hyödyntäen kokemustaan teoreettisessa mallintamisessa. Ennen käytännön testejä Hydro valmisti 3D-mallit, joita käytettiin varsinaisen pudotustestin dynaamisessa simuloinnissa. Käytössä oli LS-DYNA-ohjelma, jota käytetään usein autoteollisuuden törmäyssimulaatioissa.

Täysin ainutlaatuiset säleprofiilit

Näihin löydöksiin perustuen asiakkaat halusivat lähteä valmistusprosessiin todennetulla suunnitelmalla, tuloksena täysin ainutlaatuiset usean tonnin säleprofiilit, joita tarvittiin prototyypin rakennus- ja pudotustesteihin.

S2G suunnitteli ja toteutti onnistuneesti reaaliaikaiset pudotustestit, joissa olivat läsnä myös Rigmar Services, Rowan Drilling, Conoco Phillips ja DNV. Vaakasuuntainen îsupersälesuljinî selvisi testistä erinomaisesti, ja jo aamuun mennessä Houstoniin asti levisi uutinen siitä, että järjestelmä on menestys.

Turvallinen ja tuottava

îMoonsafeî-järjestelmä on nyt asennettu ja toiminnassa Rowan Norwayllä, ja se mahdollistaa sataprosenttisen poraustuottavuuden. Työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä poraustuottavuuteen suunniteltujen etujen lisäksi järjestelmä on myös parantanut merkittävästi yleistä työympäristöä. Pohjanmerellä lämpötilat voivat îmoonpoolî-alueella pudota yövuorojen aikana reilustikin nollan alapuolelle, mutta sulkuovi on helpottanut tilannetta sulkemalla aiemmin avoimen alueen. Näin voimakkaat ilmavirrat ja pahimmat sääolot jäävät ulkopuolelle.

”Yhteistyössä Hydron puristussuunnittelijoiden kanssa saimme aikaan maailman ensimmäisen vaakasuoran supersälesulkimen, joka suoriutuu vaaditusta tehtävästä”, kertoo S2G:n John Rowley.

Recommended for you