Skip to content

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban olvashatja a Hydro Adatvédelmi nyilatkozatát, ami a Hydro Csoport összes vállalatának általános adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozik, és a szervezeten kívüli személyek (külső vagy harmadik felek) személyes adatait érinti.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat a Hydro Csoport (Hydro) minden vállalatának általános adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozik, és a szervezeten kívüli személyek (külső vagy harmadik felek) személyes adatait érinti.

Hatályba lépés ideje: 2018. június 13.

A Hydro tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint dolgozza fel az adatokat. Ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak az a célja, hogy segítsen átlátni, milyen adatokat gyűjtünk és miért, illetve hogyan dolgozzuk fel azokat, de rávilágít arra is, milyen választási lehetőségei vannak Önnek személyes adatai használatát, hozzáférhetőségét és javítását illetően.

Minden egyes Hydro vállalat adatkezelői szerepet tölt be a hozzá tartozó személyes adatok feldolgozásakor. Az általános adatfeldolgozási tevékenységeket ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti. Az egyes vállalatoknak konkrétabb adatvédelmi nyilatkozataik lehetnek, amelyek az egyes tevékenységeket vagy szolgáltatásokat ismertetik.

1. Hydro adatvédelmi eljárás (a Hydro számára kötelező vállalati szabályok, angol rövidítéssel: BCR)

A Hydro csoport vállalatai a Hydro magatartási kódex révén kötelezik magukat a személyes adatok védelme általános elvének betartására. A védelem megvalósításához a Hydro Adatvédelmi eljárást fogadott el.

Az Adatvédelmi eljárás következetes és egységes adatvédelmi elveket biztosít a Hydro vállalaton belül. Az Adatvédelmi eljárást emellett az európai adatvédelmi hatóságok is jóváhagyták, megfelelő alapnak tekintve azt az Európai Gazdasági Térségben (EGT) székhellyel rendelkező Hydro vállalatok személyes adatainak az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező Hydro vállalatok részére történő átviteléhez.

Az Adatvédelmi eljárás nyilvános változata itt érhető el. A dokumentum nyilvános változata ismerteti a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, a Hydro számára kötelező vállalati szabályokat (BCR), a személyes adatok harmadik országokba történő átvitelének jogalapját, valamint az érintettek jogait a jelen szabályok szerint.

2. Hogyan és miért gyűjtjük és használjuk a személyes adatokat

2.1. Weboldalunk

Weboldalunkon keresztül gyűjtjük és használjuk a személyes adatokat. Ebbe beletartozik az úgynevezett cookie-k (sütik) által gyűjtött adatok és például az is, ha Ön kapcsolatfelvételi űrlap formájában fordul hozzánk, ha felvételi portálunkon jelentkezik egy állásra, vagy ha internetes felméréseink keretein belül Ön önként adja meg személyes adatait. Ezek a tevékenységek és az adatfeldolgozás részletesen le van írva az egyes webhelyek láblécében rendelkezésre álló adatvédelmi nyilatkozatban.

2.2. Marketing

Ön akkor kap cégünktől marketinges hírközlést (beleértve a hírleveleket is), ha kért ilyen információt, vagy ha vásárolt árut vagy szolgáltatást tőlünk, illetve ha egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadta elérhetőségét és adatait, valamint hozzájárult, hogy marketing kommunikációt küldjünk Önnek.

Ha feliratkozik a hírlevélre, sajtóközleményekre vagy más marketing kommunikációra, begyűjtjük és tároljuk az Ön nevét és email-címét, hogy elküldhessük Önnek a kért anyagokat. A közösségi média felületein is követhet bennünket, ebben az esetben az egyes közösségi médiaszolgáltatók a saját adatvédelmi nyilatkozatukban foglaltak szerint tárolják az Ön személyes adatait.

2.3. Munkaerő-felvétel

Ha állásra jelentkezik nálunk, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott személyes adatokat gyűjtjük be és használjuk fel. Ez alatt jellemzően az Ön neve, e-mail címe és telefonszáma, az önéletrajzában szereplő információk és a beadott jelentkezésben található egyéb információk értendők.

Az ilyen adatfeldolgozás célja az Ön jelentkezésének kezelése, és a feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ha visszavonja beleegyezését, az nem érinti a beleegyezés visszavonását megelőzően megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további információk internetes felvételi portálunkon találhatóak.

Egyes állások esetében a jelöltek háttérellenőrzését is elvégezzük a felvételi folyamat részeként. A cél a pályázó személyazonosságának, tanulmányainak, munkatörténetének, bizonyítványainak és egyéb, az állást érintő területeknek az ellenőrzése. Az ilyen feldolgozás a nyilvános információk mellett személyes adatokat is magában foglalhat, amelyek a személy nevét, életkorát, referenciáit, pénzügyi történetét és bűnügyi nyilvántartásainak adatait érinthetik.

Adott esetben, vagy ha a vonatkozó jogszabályok előírják, a háttérellenőrzésekre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az Ön hozzájárulása. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha visszavonja beleegyezését, az nem érinti a beleegyezés visszavonását megelőzően megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik a háttérellenőrzést, akkor a feldolgozás jogalapja a vonatkozó jogszabály. Más esetekben az adatfeldolgozás jogalapját a vállalkozásunk védelmére vonatkozó jogos érdekeink képezik.

2.4. Biztonság

A Hydro vállalatok különféle biztonsági intézkedéseket vezettek be, amelyek szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását. Ezek célja védelmet biztosítani a területekhez, épületekhez, helyiségekhez, rendszerekhez, folyamatokhoz vagy berendezésekhez való illegális vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. A Hydro vállalat területén előfordulhat például tevékenységi napló, videokamerás megfigyelés, a szállító járművek és a járművezetők ellenőrzése, valamint a látogatókra és a dolgozókra vonatkozó hozzáférés-szabályozás. Az, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és használunk, függ a szóban forgó biztonsági intézkedésektől, és magában foglalja az Önről készült képeket és videókat, a nevét, telefonszámát és foglalkoztatásának helyét, a vállalati területre lépés dátumát és idejét, és az Ön által vezetett járműre vonatkozó információkat.

A személyes adatok ilyen feldolgozásának jogalapja a mi jogos érdekünk vállalkozásunk védelmében és az ehhez kapcsolódó jogi követelmények.

2.5. Üzleti kapcsolattartás

A személyes adatokat az ügyfél-, beszállító-és partnerkapcsolatok támogatása és kezelése, elsősorban szerződések kezdeményezése és megkötése céljából dolgozzuk fel.

Az ilyen üzleti kapcsolatokra irányul a személyes adatoknak az Ön beleegyezése és a saját jogos érdekeink alapján történő feldolgozása, amelynek célja az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és partnereinkkel fennálló kapcsolatok előmozdítása, valamint azok megfelelő kezelése és támogatása. Ön a hozzájárulása alapján zajló feldolgozáshoz adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ha visszavonja beleegyezését, az nem érinti a beleegyezés visszavonását megelőzően megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét.

2.6. Társasági események

Előfordulhat, hogy egy a Hydro által szervezett vagy támogatott társasági eseményen a Hydro intézi a regisztrációt. Ilyen esetekben a Hydro feldolgozza az eseményre meghívottak és az eseményen regisztrálók személyes adatait. Ez a feldolgozás a társadalmi esemény megszervezéséhez szükséges információkra korlátozódik, és magában foglalja a személyes adatokat, mint például a név, az e-mail cím és a telefonszám, a foglalkoztatás helye és a betöltött pozíció, valamint bármely különleges szükséglet. Ilyen célra dolgozzuk fel a személyes adatokat, az Ön regisztrációja és beleegyezése alapján. Amint a cél teljesült, a személyes adatokat töröljük. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását azzal, ha törli az eseményre történt regisztrációját. Ha visszavonja beleegyezését, az nem érinti a beleegyezés visszavonását megelőzően megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét.

2.7. A feddhetetlenség tekintetében elvárt gondosság

A feddhetetlenség tekintetében elvárt gondosság elnevezésű folyamat részeként információt gyűjtünk beszállítóinkról és üzleti partnereinkről. Mindezzel az a célunk, hogy megfeleljünk – többek között – a korrupció elleni törvényeknek és az export ellenőrzéseknek. Ez a folyamat magában foglalhatja az ilyen szállítókkal és üzleti partnerekkel kapcsolatban álló személyek személyes adatainak begyűjtését. A feddhetetlenség tekintetében elvárt gondosság folyamatának jogalapját a törvényi kötelezettségek, valamint a vállalkozásunk védelmére irányuló jogos érdekeink képezik.

2.8. Törvényi kötelezettségek és bírósági eljárások

A Hydro társaságoknak különböző jogi kötelezettségei vannak, amelyek szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását. Ezek a jogi kötelezettségek országról országra és vállalatról vállalatra változnak, és jellemzően az adózáshoz és a számvitelhez kapcsolódó kötelezettségeket foglalják magukban. Ezek a jogi kötelezettségek képezik a személyes adatok ilyen jellegű feldolgozásának alapját.

A Hydro a személyes adatokat bírósági eljárások kapcsán is feldolgozza. Az ilyen adatfeldolgozás célját és jogi alapját a Hydro jogi követeléseinek megállapításában, gyakorlásában vagy védelmén alapuló jogos érdekei képezik.

3. Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A Hydro csak az adatvédelmi eljárásnak (a Hydro számára kötelező vállalati szabályok) és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően oszt meg személyes adatokat.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

  • A Hydro Csoport más vállalataival,
  • Harmadik félnek számító szolgáltatókkal,
  • A jogszabályok által előírt hatóságokkal és magánintézményekkel (pl. pénzintézetek),

Amennyiben vállalatot vagy eszközöket bocsátunk áruba vagy vásárolunk, előfordulhat, hogy a felmerülő vásárlók vagy eladók számára nyilvánosságra hozzuk az Ön személyes adatait.

Ha a személyes adatok megosztása magában foglalja a személyes adatoknak az EU/EGT területén kívül letelepedett céggel vagy személlyel való ismertetését, az adatok továbbítása az adatvédelmi eljárásunkban (a Hydro számára kötelező vállalati szabályokban) meghatározott eljárásokat követi.

4. Információbiztonság

A Hydro az Ön személyes adatait technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi.

5. Az Ön jogai

Kérésére Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, feldolgoz-e a Hydro bármilyen személyes adatot Önről, és ha igen, melyek azok. Ön azt is kérheti, hogy a túlzott mennyiségben feldolgozott személyes adatokat töröljük vagy állítsuk le a folyamatot, valamint helyesbítést kérhet minden jogellenesen feldolgozott személyes adatra vonatkozóan. Panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatósághoz is. A további tudnivalókat lásd az alábbiakban.

Ha többet szeretne megtudni, mint ami a jelen szabályzatban olvasható, például arról, hogyan használjuk fel az Ön adatait, hogyan tartjuk fenn az adatbiztonságot, vagy milyen jogok illetik meg Önt az általunk tárolt, Önre vonatkozó információkhoz való hozzáférést illetően, kérjük, forduljon hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül: www.hydro.com (válasszon az alábbi témakört: Adatvédelem) vagy keressen bennünket telefonon: +47 22 53 81 00.

6. Panasztétel

6.1. A Hydronak tett panaszok

Ha elégedetlen az Önt érintő személyes adatok feldolgozásának módjával, panaszt nyújthat be a Hydronál. A panasztételhez, kérjük, használja a Hydro www.hydro.com weboldalon található kapcsolatfelvételi rendszerét, és válassza ki az Adatvédelem témakört.

Általában a panasz kézhezvételét követő négy (4) héten belül írásban válaszolunk Önnek. Ha a panasz összetettsége miatt nem tudunk választ adni négy (4) héten belül, értesítjük Önt és észszerű becslést adunk arról, mikorra várhatja válaszunkat. A panasz kézhezvételétől számítva legfeljebb három (3) hónapot vehet igénybe a válaszadás.

6.2. Adatvédelmi hatósághoz benyújtott panaszok

Adatvédelmi hatósághoz is beadhatja panaszát. Eldöntheti, hogy a panaszt az Ön lakhelye, munkahelye vagy az Ön által vélelmezett szabálysértés helyszíne szerinti illetékes adatvédelmi hatósághoz kívánja-e benyújtani.

Kérjük, forduljon közvetlenül a Hydrohoz, mielőtt kapcsolatba lépne az adatvédelmi hatósággal.

7. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban, vagy jogait szeretné gyakorolni, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével a www.hydro.com weboldalon, illetve keressen bennünket telefonon: +47 22 53 81 00 vagy keresse fel helyi adatvédelmi biztosunkat is.

8. Az adatvédelmi nyilatkozatot érintő módosítások

Adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeres időközönként felülvizsgáljuk. Az adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítése: 2018. június 13. Az új verziók felkerülnek a honlapra, amiről Ön időben értesül.