Skip to content

6060 lydinys

Šis lydinys dažniausiai naudojamas, kai reikia kokybiškos apdailos, o stipris nėra svarbiausias veiksnys. 6060 lydinys naudojamas nuotraukų rėmeliams ir kokybiškiems baldams.

6060 aluminium alloys are used in applications that require the highest quality finish

Recommended for you