Skip to content

7108 lydinys

7108 lydiniui būdingas didelis stipris ir varginamasis stipris, bet ribotos jo presavimo ir formavimo galimybės. Srityse, kurias veikia dideli įtempiai, gali prasidėti įtempties korozija. Suvirinimo darbus galima atlikti tik mažesnės apkrovos veikiamose srityse. Tipiniai naudojamo būdai – pastatų ir transporto priemonių konstrukcijos, iš kurių reikalaujama didelio stiprio. Šią medžiagą galima apsaugoti anoduojant.

7108 aluminium alloys have high strength and good fatigue strength

Recommended for you