Skip to content

Drąsa

Mes aktyviai, atsakingai ir žvelgdami į ateitį ieškome naujų kelių ir imamės išmatuotos rizikos.

Woman with safety glasses and ear protection

Tam reikia drąsos

Įspūdinga technologija, pažangus gamtinių išteklių plėtojimas pasaulinėje rinkoje, unikalių pramoninių bendruomenių ir visuomenių kūrimas: taip yra dabar, taip buvo ir veiklos pradžioje. Dėl šių savybių dvi Telemarke įsikūrusios „Hydro“ gamybos vietos atsidūrė UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąraše. Kaip ir per pirmuosius 100 metų, kai sukūrėme technologiją, užtikrinusią, kad pasaulyje pakaktų maisto, ir padėjusią pagrindą visai naujai pramonei, taip ir šiandien mes kuriame tvaresnius aliuminio sprendimus siekdami kovoti su vienu didžiausių šių laikų iššūkių – klimato kaita. Mes taikome labiausiai energiją tausojančias gamybos technologijas pasaulyje ir reguliariai pristatome naujus, klimatui palankesnius produktus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai – jie kuriami mūsų tyrimų centruose ir gamyklose visame pasaulyje.

Tam reikia drąsos.