Skip to content

Rūpestingumas

Su žmonėmis ir aplinka elgiamės pagarbiai, o sauga yra mūsų veiklos pagrindas.

man climbing a tree in a jungle

Rūpinimasis žmonėmis ir aplinka

„Norsk Hydro“ esmę geriausiai apibūdina pažangus ir tvarus gamtinių išteklių apdorojimas. Viskas prasidėjo 1905 m., pirmą kartą sėkmingai panaudojus hidroenergiją azotui iš oro išgauti. Pagaminus mineralinę trąšą, buvo užtikrinta, kad augančiai populiacijai pakaks maisto. Vėliau, pasitelkę energiją, ištobulinome boksitą ir sukūrėme pažangius ir tvarius aliuminio sprendimus. „Hydro“ istorijos esmė visada buvo naudingų ir pasauliui reikalingų produktų gamyba, žmonių kūrybiškumas ir sumanumas pajungiant gamtos turtus, gebėjimas įžvelgti galimybes ir suvokti ribas – tai ypatinga jėga, sukurta žmonių, gerbiančių vienas kitą ir juos supantį pasaulį.

Tam būtinas rūpestingumas.