Skip to content

Aplinka ir klimatas

Įsipareigojome iki 2020 m. iki minimumo sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir visam laikui sumažinti anglies dvideginio išmetimą.

lighthouse in storm

Aliuminio gamyba turi poveikį aplinkai ir toje vietoje, kurioje mes dirbame, ir pasauliniam klimatui dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Pagrindiniai mūsų gamybos šaltiniai yra boksitas, energija, vanduo. Kaip pirmaujanti visiškai integruota aliuminio įmonė, esame atsakingi už tai, kad dirbtume aplinką tausojančiu būdu.  

Nuolat tobulindami aliuminio gamybos būdą, siekiame kuo labiau sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai, ypač biologinės įvairovės, vandens valymo ir klimato kaitos srityse.

Klimato strategija

Siekiame iki 2020 m. visam laikui sumažinti anglies dvideginio išmetimą. Mūsų klimato strategija grindžiama paprastu principu: aplinką apsaugoti ketiname bent nuo tokio anglies dvideginio kiekio, kurį patys sugeneruojame. Šio tikslo sieksime tokiais būdais:  

  • didindami perdirbimo apimtis,
  • mažindami anglies dvideginio išmetimą savo gamyboje,  
  • tiekdami aliuminį segmentams, kuriuose jis teiktų didžiausią naudą klimato požiūriu.  
  • Mūsų klimato strategiją skaitykite čia 

Aplinkosaugos strategija 

Mūsų strategija – sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai visoje aliuminio vertės grandinėje. Mūsų tikslas – sumažinti teršalų išmetimą į žemę, vandenį ir orą, saugoti biologinę įvairovę bei sumažinti atliekų gamybą. Siekdami šio tikslo, stebime, identifikuojame ir visam laikui visose savo veiklos srityse mažiname gamtai kylančius pavojus.