Skip to content

Sveikata ir sauga darbe

Svarbiausia ir esminė mūsų atsakomybė – užtikrinti tų, kurie dirba mums, bei tų, kurie patiria mūsų veiklos poveikį, saugumą ir gerą sveikatą.

woman dressing man in hazmat suit

Stengiamės gerinti įmonės darbuotojų, rangovų ir bendruomenių, su kuriomis susijusi mūsų veikla, sveikatą bei plėsti supratimą, kokia ji svarbi. Norime sudaryti tokias darbo sąlygas, kad darbuotojai išvengtų sužalojimo, o įranga veiktų nekenkdama greta įsikūrusioms bendruomenėms. 

Mūsų požiūris į saugos tobulinimą pagrįstas pavojų kontrole, lyderyste ir cechų darbuotojų indėliu. Tam, kad išvengtume sunkių sužalojimų, įdiegėme kelias kontrolės sistemas. Mūsų mirtinų incidentų prevencijos protokolai apima septynias toliau išvardytas temas. 

  • Energijos izoliavimas
  • Kritimo prevencija
  • Mobilioji įranga 
  • Virš darbuotojų veikiantys kranai  
  • Patekimas į uždaras erdves 
  • Sauga dirbant su išlydytu metalu
  • Bendradarbiavimas su rangovais 

Sveikatai nekenksmingos ir saugios darbo sąlygos pripažįstamos žmogaus teise, tai pabrėžia Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) bei Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).