Skip to content

Verslo sąžiningumas ir atsakingas įsigijimas

Esame pasaulinė aliuminio įmonė, dalyvaujanti kiekviename vertės grandinės etape – nuo kasyklos iki metalo gaminių ir sprendimų. Esame įsipareigoję veikti pagal verslo etikos praktiką ir reikalavimus visoje organizacijoje ir tiekimo grandinėje.

men looking at metal scrap

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti atitiktį ir laikytis sąžiningumo normų 

Tikimės, kad mūsų darbuotojai elgsis atsakingai su savo kolegomis, verslo partneriais ir visuomene. 

Savo veiklą vykdome visose pasaulio dalyse ir esame įsipareigoję veikti pagal visus susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus. Kova su korupcija yra mūsų socialinės atsakomybės dalis – netoleruojame korupcijos nei privačiame, nei viešajame sektoriuje. 

Mums rūpi ilgalaikės ir tvarios vertės kūrimas. To pasiekti, laikytis reikalavimų, visada būti sąžiningiems ir geriems piliečiams nėra tik paprasčiausias įgyvendinimo būdas – tai „Hydro“ būdas. 

Atsakingas įsigijimas ir tiekėjų plėtra 

Būti atsakingam verslo partneriui reiškia nuolatos dalyvauti, daryti įtaką ir dirbti su tiekėjais bei verslo partneriais. Mums labai svarbu suprasti ir sumažinti mūsų įmonės atsakomybės reikalavimų nesilaikymo tiekimo grandinėje rizikas.  

Reikalavimuose įtraukti punktai, susiję su aplinkos apsauga, žmogaus teisėmis, kova prieš korupciją ir darbo sąlygomis. Jie parengti pagal JT pasaulinį susitarimą, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus bei kitus tarptautinius standartus. Stengiamės sustiprinti darbą su vietiniais tiekėjais per tiekėjų plėtros programas. 

Žmogaus teisės yra mūsų veiklos pagrindas. 

Esame įsipareigoję gerbti ir puoselėti visų asmenų, kuriems mūsų vykdomi procesai gali daryti poveikį, teises. Tarptautiniu mastu pripažintos žmogaus teisės yra mūsų požiūrio ir iniciatyvų pagrindas. Tai suteikia mums tvirtą pagrindą vertinti rizikas ir galimybes tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse.