Skip to content

Vietos bendruomenės

Nuolat stengiamės daryti teigiamą įtaką bendruomenėms, kurioms priklausome. Tai įtraukta į mūsų tikslą, vertybes ir verslo strategiją.

two men inspecting cucumber plants

Siekiame prisidėti prie vietos bendruomenių vystymosi, nes tai yra ne tik teisinga, bet ir vienintelis būdas mūsų įmonei išlikti sėkmingai – mus lydės sėkmė, kol seksis mus supančioms bendruomenėms. Tai reiškia, kad mes pirmiausia siekiame:  

  • Prisidėti prie kokybiško švietimo 
  • Skatinti sąžiningą darbą ir ekonominį augimą 
  • Stiprinti vietos bendruomenes ir institucijas stiprinant gebėjimus 

Mūsų įsipareigojimas laikytis tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių yra mūsų požiūrio ir iniciatyvų pagrindas. Visi žmonės turi teisę į pagrindines teises ir laisves. Tai suteikia mums tvirtą pagrindą vertinti rizikas ir galimybes tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse.  

Savo siekių galime pasiekti tik bendradarbiaudami su žmonėmis ir bendruomenėmis. Skaidriai bendraudami ir bendradarbiaudami galime daryti teigiamą poveikį – kurti pasitikėjimą skatindami socialinę kaitą. 

Įsipareigojome 500 000 žmonių mūsų bendruomenėse ir savo verslo partneriams nuo 2018 m. iki 2030 m. pab. prisidėti prie kokybiško švietimo ir gebėjimų stiprinimo.