Skip to content

Wij staan open voor diversiteit

Wij zijn van mening dat diverse en inclusieve teams resulteren in betere innovatie, een leercultuur, meer inzicht in klanten, naleving en cultureel bewustzijn.

Three Hydro employees at Karmøy, Norway

Wij streven ernaar te beschikken over de juiste processen, vaardigheden en middelen om diversiteit en inclusiviteit een impuls te geven binnen Hydro.

Als internationale organisatie vertegenwoordigen onze medewerkers een breed en gevarieerd spectrum. Dankzij diversiteit kunnen we beter werken volgens The Hydro Way. Op een open en inclusieve manier samenwerken met anderen is een van onze belangrijkste criteria. Sta in zowel teams als het management open voor diversiteit ten aanzien van ervaring, leeftijd, sekse en professionele en culturele achtergrond.

Onze culturele achtergrond, vaardigheden, leeftijd en sekse beïnvloeden de manier waarop we denken, omgaan met uitdagingen en problemen oplossen. Dit levert betere besluiten op en brengt nieuwe kansen met zich mee. Deze verschillen waarborgen duurzaamheid en betere resultaten. 

Recommended for you