Skip to content

Hydro-update over de Coronavirus-situatie 19 maart

De snel verslechterende marktsituatie heeft gevolgen voor de activiteiten van zowel klanten als Hydro. Hydro verlaagt of stopt de productie op sommige locaties om aan de veranderende vraag te voldoen en voert stevige acties uit om mensen en bedrijven te beschermen.

Naar aanleiding van de effecten van de situatie met het Coronavirus en het effect van de acties van de autoriteiten om het Coronavirus te bestrijden, beginnen klanten hun productie te verminderen.

De impact is momenteel het meest zichtbaar in de automotive industrie en in de bouw en constructie, en breder in Zuid-Europa. Als gevolg hiervan reduceert Extruded Solutions enkele activiteiten in Frankrijk, Spanje en Italië en worden deze tijdelijk stopgezet.

Afhankelijk van verdere overheidsmaatregelen die in verschillende landen en regio's zijn ingevoerd en de situatie aan de vraagzijde in verschillende segmenten, zal Hydro de nodige maatregelen nemen om zich aan de situatie aan te passen.

Hydro's bedrijfsteam voor noodgevallen is gemobiliseerden werkt nauw samen met alle bedrijfsonderdelen om de noodplanning te bewaken en te coördineren en maatregelen in het hele bedrijf te beperken.

Impact op mensen

Het verminderen of stopzetten van de productie bij fabrieken kan leiden tot tijdelijke ontslagen.

Operationele impact

  • Bauxiet & Alumina: Activiteiten op normaal niveau. Hoge marktonzekerheid. 
  • Energy: Activiteiten op normaal niveau. Hoge marktonzekerheid. 
  • Primary Metal: Hoge onzekerheid
  • Rolled Products: Activiteiten op normaal niveau, maar impact verwacht de komende dagen vanwege klanten die productie in Europa sluiten
  • Extruded Solutions: Activiteiten voornamelijk op normaal niveau, maar sommige markten getroffen, waardoor impact op het productieniveau, vooral in Zuid-Europa. Verminderen of stopzetten productie op sommige locaties, doordat klanten hun productie stopzetten.
halvor molland

Halvor Molland

Senior vice president, Group Communication

Recommended for you