Skip to content

Hydro – het aluminium- en energie bedrijf 

Hydro is een toonaangevend industrieel bedrijf dat zaken doet en samenwerkingsverbanden opbouwt voor een duurzamere toekomst. We ontwikkelen industrieën die belangrijk zijn voor mens en maatschappij. 

Sinds 1905 zet Hydro natuurlijke hulpbronnen om in waardevolle producten voor mensen en bedrijven en heeft daarmee een veilige en zekere werkplek gecreëerd voor onze 31.000 medewerkers in meer dan 140 locaties en 40 landen. 

Vandaag de dag bezitten en exploiteren we meerdere bedrijven en investeren we in duurzame industrieën. Hydro is aanwezig in een groot aantal marktsegmenten op het gebied van aluminium, energie, metaalrecycling, hernieuwbare energiebronnen en accu´s en biedt een unieke schat aan kennis en competentie.  

Hydro neemt het voortouw in de richting van een duurzamere toekomst door meer leefbare gemeenschappen te creëren door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren om te zetten in producten en oplossingen.