Skip to content

Het is nog steeds ons doel om een meer leefbare samenleving te creëren. Maar aangezien de wereld nu anders is, is ook de manier waarop wij als bedrijf dit doel verwezenlijken radicaal veranderd. We zorgen er nu voor dat onze kennis kan worden gebruikt om het voortouw te nemen in het creëren van industrieën die er de komende jaren toe doen.  Dit kan alleen als we samenwerken.  

We hopen dat we jou kunnen inspireren om samen met ons meer te creëren voor minder. 

Om de klimaatveranderingen aan te pakken, moet de wereld op nieuwe manieren gaan produceren en consumeren. 

We moeten meer produceren voor minder. 

In de afgelopen 25 jaar hebben meer dan een miljard mensen zichzelf uit extreme armoede getild. 

Voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen zijn meer energie en materialen zoals aluminium nodig, zodat meer mensen een veiligere en betere levensstijl kunnen nastreven.  

De wereld moet dus op verschillende fronten aan de slag:  

  • Neem recycling. We moeten de recycling van materialen verhogen en ervoor zorgen dat nieuwe materialen ethisch worden ingekocht en worden geproduceerd met een zo laag mogelijke uitstoot. 
  • We moeten zorgen dat het wereldwijde energiesysteem verschuift van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. 
  • Deze verschuiving zal, samen met elektrificatie en digitalisering, het energielandschap drastisch veranderen. 

Voor Hydro betekent dit dat we het hergebruik van aluminium dat al in omloop is, moeten verbeteren. We moeten bedrijven en toeleveringsketens organiseren die ervoor zorgen dat herbruikbare hulpbronnen circulair gebruikt worden.  

We moeten investeren in industrieën die minder vervuilen. Wij zijn van mening dat we daarmee de toenemende vraag naar goederen kunnen ondersteunen en tegelijkertijd de uitstoot kunnen verminderen.  

Meer verstedelijking, focus op duurzaamheid en verschuiving naar elektrificatie. Dit zijn de megatrends waar we binnen Hydro mee werken.  

Hydro bevindt zich vandaag in een unieke positie omdat we kunnen profiteren van onze meer dan 100 jaar ervaring met het omzetten van natuurlijke hulpbronnen in waardevolle producten met de focus op een veilige en inspirerende werkplek voor onze 30.000 medewerkers op meer dan 140 locaties.  

We groeien op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-arm aluminium om de toenemende vraag naar goederen te ondersteunen en tegelijkertijd werken we aan het reduceren van uitstoot. Hydro neemt het voortouw in de richting van een duurzamere toekomst door meer leefbare gemeenschappen te creëren door natuurlijke hulpbronnen op innovatieve en efficiënte manieren om te zetten in producten en oplossingen. 

We kunnen dit alleen bereiken als we samenwerken; leveranciers van materialen, fabrikanten, recyclers, producenten, ontwerpers en wij allemaal, door onze dagelijkse consumptie. Sluit je bij ons aan om meer te maken voor minder.  

New CEO Hilde Merete Aasheim

We willen graag koploper zijn van industrieën die er toe doen voor een meer duurzame toekomst." 

Hilde Merethe Aasheim, CEO

Harnessing energy for more than a century