Skip to content

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

De ASI-normen beoordelen de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in elke fase van de waardeketen.

Het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) is een wereldwijde, non-profit standaard- en certificeringsorganisatie. ASI heeft een onafhankelijk certificeringssysteem door derden ontwikkeld voor verantwoorde aluminiumproductie om ervoor te zorgen dat duurzaamheid en mensenrechtenprincipes in toenemende mate worden verankerd in de productie, het gebruik en de recycling van aluminium.

ASI heeft twee certificeringsstandaarden - de Performance standaard en de Chain of Custody standaard. De Performance standaard certificeert bijvoorbeeld een fabriek, terwijl de Chain of Custody standaard alle stappen in de waardeketen tussen geverifieerde fabrieken certificeert. De ASI Prestatienorm omvat 11 principes en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur voor de gehele levenscyclus van aluminium.

ASI heeft meer dan 70 leden, waaronder grote aluminiumproducenten en belangrijke aluminiumgebruikers zoals Hydro, BMW, Audi, Nespresso, Heineken en Apple.

Hydro heeft samen met andere bedrijven en belanghebbenden uit de aluminiumwaardeketen deelgenomen aan de ontwikkeling van de ASI-norm. Het initiatief werd in 2012 gelanceerd als resultaat van een multi-stakeholder engagement dat in 2009 van start ging. In 2018 werd de laatste hand gelegd aan de normen en werd begonnen met de certificeringen.

Van de Hydro-locaties is nu meer dan de helft ASI-gecertificeerd volgens de Performance-norm, die onze aluminiumwaardeketen van bauxietwinning tot eindproducten vertegenwoordigt. We hebben ook verschillende sites gecertificeerd volgens de Chain of Custody-norm, en hebben in juli 2019 het eerste ASI-gecertificeerde metaal aan een klant geleverd.

Financiële bijdragen worden gegeven als gewone lidmaatschapsbijdragen. Wij rapporteren over de 11 principes en onderliggende criteria van ASI als onderdeel van de GRI-index.