Skip to content

Aluminium maakt deel uit van evolutie

Aluminium is het derde meest voorkomende element in de aardkorst, na zuurstof en silicium. Met andere woorden, mensen evolueren en leven al sinds het begin van de mensheid in een aluminiumrijke omgeving. Dit betekent ook dat we goed zijn aangepast aan dit element en dat we elke dag op veel manieren aan aluminium worden blootgesteld.

Voorkom overmatige blootstelling

Wanneer aluminium in het lichaam wordt opgenomen, wordt het via de bloedbaan naar de nieren getransporteerd, waar het snel wordt afgevoerd. De uitzondering zijn patiënten met nierfalen, waarbij aluminium zich kan ophopen en een toxisch effect kan veroorzaken. Dit is echter een bekend probleem bij artsen die aluminiumvrij water toedienen voor dialyse.

Net als veel andere elementen en verbindingen in onze moderne manier van leven, kan langdurige overmatige blootstelling leiden tot negatieve gezondheidseffecten. Dierstudies tonen aan dat botafwijkingen of problemen met het zenuwstelsel optreden bij blootstelling aan hoge doses aluminium.

In dat opzicht is het belangrijk erop te wijzen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat suggereert dat normale blootstelling aan aluminium negatieve effecten heeft op een gezond persoon. Integendeel, aluminium biedt grote gezondheidsvoordelen doordat het een veilige barrière vormt tegen bacteriën en besmetting bij het bewaren van voedsel. Ook verhogen aluminiumverbindingen de effecten in vaccins en medicijnen, en worden aluminiumsulfaten gebruikt om water te zuiveren.

Kortom: normale dagelijkse blootstelling aan aluminium is veilig zolang u geen nierfalen heeft of er langdurig te veel aan wordt blootgesteld, vooral vanuit de lucht.

Bronnen voor aluminium

Tegenwoordig is aluminium bijna alomtegenwoordig in ons moderne dagelijks leven. We gebruiken het in alles, van huishoudelijke artikelen zoals keramiek, papier, gloeilampen en glas tot medicijnen, verf, explosieven en brandstofadditieven.

Voedsel

Aluminium is een natuurlijk gehalte in groente en fruit, en dit vormt de grootste bron van onze inname. In Europa wordt de dagelijkse inname geschat op 3-10 milligram, wat ruim binnen de grens van overmatige blootstelling ligt. Aluminium uit steelpannen, kookgerei, blikjes en folie heeft weinig tot geen invloed op onze dagelijkse inname (<0,1 mg).

Water

Aluminium is een natuurlijk bestanddeel van water en we gebruiken ook aluminiumsulfaat om watervoorraden efficiënt te zuiveren. Gemiddeld vertegenwoordigt water minder dan 1% van onze dagelijkse inname van aluminium.

Geneesmiddelen

Mensen gebruiken aluminiumverbindingen voor medicinale doeleinden al sinds de oude Grieken, die het als samentrekkend middel gebruikten, bijvoorbeeld om bloedingen te stoppen. Tegenwoordig gebruiken we aluminiumverbindingen om vaccins efficiënter te maken en wordt aluminiumhydroxide onder meer gebruikt om maagzweren te behandelen.

Cosmetica

Aluminiumzouten worden over het algemeen gebruikt in cosmetica voor deodorants vanwege hun antitranspirerende eigenschappen. Aluminium kan ook aanwezig zijn in cosmetische kleuren en verdikkingsmiddelen.