Skip to content

We weten dat de meeste kosten van een product en de milieueffecten van het product in een vroeg stadium van het ontwerpproces worden vastgelegd. Met meer dan 1.000 engineers is de expertise op het gebied van aluminiumontwerp een van onze sterke punten. Daarom vragen we om deze rol op ons te nemen bij de samenwerking met klanten, om de impact van onze aluminium oplossingen op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Al vanaf de ontwerpfase.

Nu bieden we u een nieuw concept aan. Een meer gestructureerde service. Een specifieke methodologie die we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), onderdeel van Drees & Sommers. We noemen het Hydro EcoDesign.

Hydro EcoDesign kan u helpen producten te maken met een verhoogde functionaliteit en een kleinere ecologische footprint.

Download Hydro EcoDesign whitepaper

Wat is Hydro EcoDesign?

Het kader van Hydro EcoDesign is gebaseerd op procedures en eisen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meerdere stromingen worden onderzocht in het werk om producten te verduurzamen. Een samenstelling van speciaal opgeleide collega's nemen het voortouw en brengen hun expertise in materiaalkeuze, prestaties van legeringen, levenscyclusanalyse, oppervlaktebehandeling en gewichtsbesparing in. Daarnaast behandelen we onderwerpen als Design for dissasembly, disruptive business models, terugnamesystemen, betrokkenheid van leveranciers, verpakking en verbeterde recycling. Verschillende beproefde en efficiënte concepten uit de circulaire economie zijn ook geïmplementeerd.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Hoe werkt het?

Het Hydro EcoDesign proces begint met een ideevorming tussen u en ons. Deze creatieve brainstorm zal de aanzet geven tot meerdere ideeën en de meest relevante identificeren. Daarna blijven we het proces opvolgen door voortdurend te blijven communiceren. Het holistische werkmodel zorgt ervoor dat we de beste wegen kiezen om een beter product te ontwikkelen, terwijl we de financiële kant van de zaak op de voorgrond houden. De samenwerking met EPEA heeft ons in staat gesteld een kader op te bouwen met een partner die ervaring heeft met material health, duurzaam ontwerp en productcertificering. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat alle stappen en criteria hun doel hebben, terwijl we tegelijkertijd het risico van greenwashing tot een minimum beperken.

Hoe kan Hydro EcoDesign u helpen?

  • U krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen van groenere oplossingen die klaar zijn voor de circulaire economie, van deskundige en gepassioneerde gesprekspartners
  • U ontvangt aluminium oplossingen van Hydro met een CO₂ footprint die lager is dan de norm, en/of een hoger gerecycle gehalte, langere levensduur, betere prestaties
  • U ontvangt een veilig materiaal dat voldoet aan de internationale normen en voorschriften
  • U kunt betere resultaten behalen in de certificering van duurzame producten, concepten zoals Cradle to Cradle (C2C) en beoordelingssystemen voor groene gebouwen
  • Je neemt deel aan een proces om innovatieve oplossingen te ontwikkelen met extra functies, gericht op circulaire economie
  • U kunt toegang krijgen tot materiaal dat gecertificeerd is in de volledige waardeketen van aluminium (ASI-certificering*)
  • U profiteert van de samenwerking met een wereldwijde groep die sterk lokaal aanwezig is, omdat het werken dicht bij de klant een cruciaal onderdeel is van de circulaire economie.
  • U werkt samen met een toegewijde partner, waarbij duurzaamheid een van de pijlers is

hydro_ecodesign_brochure_oct142020_eng_8

Welke producten kunnen we EcoDesignen?

In principe kunnen alle aluminium oplossingen “geEcoDesign-ed” worden. Toepassingen in sommige industrieën zijn bijzonder geschikt, zoals in de bouw, duurzaam wonen en de automobielindustrie.

Download Hydro EcoDesign whitepaper

Hydro EcoDesign - '9 regels charter'

Transparantie met de belanghebbenden over de kenmerken, effecten, prestaties en kosten van onze producten

Continu communiceren met klanten en leveranciers over het proces om de beste oplossingen te vinden en de gemaakte keuzes uit te leggen

Ervoor zorgen dat bij de keuze van de materialen rekening wordt gehouden met milieu- en sociale criteria gedurende de gehele levenscyclus

Zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, waarbij de nadruk ligt op het respecteren van de milieu- en sociale voorwaarden bij de keuze van leveranciers en industriële activiteiten

Maximaliseer de recycleerbaarheid van de producten en componenten en minimaliseer tegelijkertijd de hoeveelheid afval en de hoeveelheid verpakking

Begrijp de belangen van de betrokken partijen en doe de nodige inspanningen om verzachtende oplossingen te vinden

Volg een proces van continue verbetering, kritische bevraging en innovatie

Verstrek de vereiste documenten en bewijzen met betrekking tot nationale en internationale regelgeving

Monitor relevante meetgegevens, zoals prestaties en CO₂ footprint, tijdens de ontwerpfase van het product en vergelijkingen van de varianten

* Meer dan 40 van de productielocaties van Hydro zijn ASI-gecertificeerd en er zijn nog meer processen gaande. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.