Skip to content

We moeten onze productie en consumptie veranderen om het ineenstorten van planetaire grenzen te voorkomen. De overgang naar een rechtvaardige en groene economie kan alleen slagen als het bedrijfsleven en de maatschappij een holistische aanpak hanteren om de duurzaamheidsdilemma's van sociale ongelijkheid, de natuurcrisis en de nakende klimaatnoodtoestand op te lossen.

We zullen de klimaatnoodtoestand niet oplossen, tenzij we ook de natuur beschermen en herstellen en sociale ongelijkheid verminderen. Daarnaast is de overgang naar een circulaire economie een essentieel concept geworden om de doelstellingen van economische groei en duurzame ontwikkeling met elkaar te verzoenen, door productie los te koppelen van het uitputten van hulpbronnen. Recycling is een van de snelste manieren om CO2-vrij aluminium te produceren en maakt integraal deel uit van de 2030-strategie van Hydro. Door post-consumer afval te recyclen, wat aluminium is dat een verleden als product heeft geleefd, zijn we in staat om aluminium te produceren met een CO2-footrpint die 33 keer lager is dan het industriegemiddelde.

Sinds 1990 hebben we onze CO2-uitstoot gehalveerd en onze productie bijna verdubbeld. Tegen 2030 zullen we onze totale CO2-emissies met 30 procent verminderen in vergelijking met een basislijn uit 2018 en industriële pilots op schaal leveren op basis van emissievrije smelttechnologie.

Terwijl we de volgende stap zetten richting het pionieren van de groene aluminiumtransitie, aangedreven door hernieuwbare energie, heroverwegen we elk aspect van onze waardeketen, waarbij we transparantie waarborgen en schadelijke praktijken minimaliseren, van de mijn tot het eindproduct. De productie van emissievrije materialen is niet volledig duurzaam zonder ook bij te dragen aan een natuurpositieve en sociaal rechtvaardige transitie.

Onze duurzaamheidsaanpak:

  • Bijdragen aan een rechtvaardige transitie door werkgelegenheid te bieden, lokale gemeenschappen te ondersteunen met onderwijs en sociale programma's, en actief samen te werken met onze leveranciers om de mensenrechten te handhaven
  • Bijdragen aan een positieve toekomst voor de natuur door de milieu-impact van onze activiteiten en onze toeleveringsketen te minimaliseren en te investeren in onderzoek, partnerschappen en innovatie om onze sector te transformeren en een positieve impact te hebben op de landschappen waarin we actief zijn
  • Decarboniseren door waar mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen, meer schroot te verzamelen en te recyclen, en geavanceerde smelttechnologie te implementeren die CO2-emissies uit aluminiumproductie verwijdert
Lees meer over Duurzaamheid bij Hydro op onze internationale website