Skip to content

Technische training in aluminium design

Vanwege de toegenomen kennis neemt het gebruik van aluminium toe. Wij bieden opleidingen en technische training die specifiek op u is afgestemd.

discussing plans

Aluminium design

Klanten, studenten, partners: iedereen die meer te weten wil komen over aluminium design kan bij Hydro technische trainingen en opleidingen volgen. De trainingen zijn geschikt voor productontwerpers, technici, engineers en architecten uit verschillende markten en sectoren. Wij bieden onze klanten en belanghebbenden jaarlijks ruim 40.000 uur aan technische trainingen.

Hydro Profile Academy

De trainingen vinden plaats op onze Hydro Profile Academies en in de vorm van klant- en marktspecifieke workshops. De trainers zijn afkomstig uit onze groep van 1000 hoogopgeleide engineers met achtergronden op het gebied van materiaalwetenschap, natuurkunde, scheikunde of werktuigbouwkunde.

Recommended for you