Skip to content

Hydro's handboek voor ontwerpers

Het Handboek voor Ontwerpers is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn kennis over ontwerpen met aluminium profielen wil verbreden.

Hydro's Design Manual

Over het Handboek

In dit boek zijn de meest recente inzichten over aluminium en de extrusietechniek te vinden, zoals ontwerpadviezen, het kiezen van de juiste legeringen, maar ook alles over oppervlaktebehandelingen en toleranties, corrosie, verbindingen, bewerkingen, constructieberekeninigen en nog veel meer.

Succes met aluminium profielen

  • Aluminium heeft een groot aantal gunstige eigenschappen en kan met relatief weinig energie en met een geringe belasting van het milieu gerecycled worden.
  • Profielen kunnen in bijna elke vorm worden geproduceerd.
  • Hydro ontwikkelt, in nauwe samenwerking met de klant, profielen en eindproducten die voldoen aan hoge eisen betreffende kwaliteit, vormgeving, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid.

Nu weet u procies waar dit boek over gaat.