Skip to content

Milieu en klimaat

We hebben onszelf tot doel gesteld om onze uitstoot te minimaliseren en tegen te gaan, en in 2020 klimaatneutraal te zijn vanuit het perspectief van een levenscyclus.

lighthouse in storm

De productie van aluminium heeft gevolgen voor het milieu: lokaal waar we actief zijn en voor het wereldwijde klimaat vanwege de CO2-uitstoot. De belangrijkste ingrediënten van onze productie zijn bauxiet, energie en water. Als vooraanstaand volledig geïntegreerd aluminiumbedrijf, hebben we de verantwoordelijkheid om op een milieubewuste manier te werken.  

Door de manier waarop we aluminium produceren continu te verbeteren, streven we ernaar het effect van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Met name ten aanzien van biodiversiteit, waterbeheer en klimaatverandering.

Klimaatstrategie

Onze doelstelling is om in 2020 klimaatneutraal te zijn gedurende de totale levenscyclus. Onze klimaatstrategie is gebaseerd op één eenvoudig principe: We willen net zoveel CO-uitstoot besparen als we veroorzaken. Dit realiseren wij door:  

  • onze recyclingcapaciteit te vergroten
  • de uitstoot bij onze eigen productie te verlagen en  
  • aluminium te leveren aan marktsegmenten waar het de meeste voordelen oplevert vanuit klimaatoogpunt. 

Lees onze klimaatstrategie 

Milieustrategie

Het is onze strategie om de milieueffecten van onze activiteiten binnen de gehele aluminium waardeketen tot een minimum te beperken. Wij streven ernaar de uitstoot op het land, in het water en in de lucht tegen te gaan, de biodiversiteit te behouden en de afvalproductie te reduceren. Om dit te realiseren, bewaken, identificeren en reduceren we de milieurisico's gedurende de levensduur van onze productievestigingen.