Skip to content

Onze aanpak

Aluminium is het metaal van de toekomst, met unieke unieke eigenschappen en oneindige toepassingen en ontwerpmogelijkheden.

Recyclable aluminium

Zoals met alle materialen, komt het ook met een footprint. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de footprint tijdens het produceren te minimaliseren, en als onze kans om de voordelen tijdens het gebruik te maximaliseren.

Om elektrische auto's, windmolens en elektrische veerboten te bouwen die we nodig hebben voor een een toekomst met een lage COuitstoot, hebben we materialen nodig. Niet alleen meer materialen, maar meer duurzame materialen - die ethisch zijn geproduceerd, geproduceerd met lage emissies, die kunnen worden gerecycled en langer meegaan. Wij geloven dat aluminium een belangrijke rol speelt om in deze behoeften te voorzien.

Elke dag streven we ernaar om aluminium deel uit te laten maken van de oplossing voor de grote uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering. Betrokken zijn bij de gehele aluminium waardeketen biedt ons ongeëvenaarde voordelen. We hebben de mogelijkheid om de productie vanaf de oorsprong te beïnvloeden. Door elke stap te volgen, kunnen we onze duurzaamheidspraktijken documenteren en transparant zijn.

People, Planet, Products

Door een meer holistische benadering van duurzaamheid te ontwikkelen, hebben we ambities gelanceerd om onze eigen milieueffecten en emissies tijdens de productie te verminderen,  groenere producten te ontwikkelen die onze klanten helpen bij het ontwerpen van duurzamere oplossingen en een positief verschil te maken voor de lokale gemeenschappen en onze zakelijke partners.

  • Onze nieuwe klimaatstrategie - "30 tegen 2030" - roept op tot een reductie van 30% van de eigen CO2-uitstoot in de aluminium waardeketen in 2030. We zullen dit doen door groenere sourcing, groenere productie en groenere producten
  • Een nieuwe milieustrategie voor 2030 heeft als doel de belangrijkste milieu-uitdagingen van de industrie aan te pakken. Het zal zich voornamelijk richten op voortdurende revalidatie in onze bauxietmijn in Para, Brazilië, het verminderen van onze residuen en footprints van bauxietresten, het recyclen van onze gebruikte potliner en het halveren van onze niet-broeikasgasemissies (alleen SO2, NOx en fijn stof) naar lucht.
  • Via onze strategie voor sociale verantwoordelijkheid benadrukken we de gemeenschapsdialoog en onderwijs en capaciteitsopbouw voor 500.000 mensen, waarbij we erkennen dat we alleen kunnen slagen als gemeenschappen en partners om ons heen ook slagen.

Winstgevendheid en duurzaamheid

Er zijn ethische redenen om de industrie te helpen een duurzamere weg voorwaarts te vinden. We zijn het verschuldigd aan toekomstige generaties, die kansen moeten erven in plaats van problemen. Het maakt deel uit van ons DNA - en onze missie - om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Verminderd risico, verbeterde relatie met lokale belanghebbenden en buren, verbeterde hulpbronnenefficiëntie en nieuwe marktkansen wijzen ook op investeren in "people, planet en products" als een potentieel van bovenaf in plaats van een verplichting.

We hebben een goed uitgangspunt, waaronder een hoge mate van inkoop van hernieuwbare energie, technische expertise in de waardeketen en een geest van innovatie in productontwikkeling in samenwerking met onze klanten.

We ervaren al grote belangstelling voor onze nieuwe groenere producten REDUXA en CIRCAL, met een gedocumenteerde CO2-arme footprint en een record-hoog gerecycled aandeel post-consumer schroot.

En we werken aan een zeer degelijke business case om een "fuel switch" door te voeren in onze raffinaderij, waarmee een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen en andere luchtemissies gepaard gaat. 

Een bouwsteen van de moderne samenleving

Aluminium is een belangrijke bouwsteen voor de CO2-arme, circulaire economie.

Aluminium is licht. Het vermindert het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen wanneer het wordt gebruikt in transport, bouwsystemen, verpakkingen en andere toepassingen. Het is 100% hernieuwbaar. Recycling vereist slechts 5% van de energie die nodig is om het metaal de eerste keer te produceren. Door zijn sterkte, flexibiliteit en levensduur is het een duurzamer materiaal dan alternatieven, met producten die generaties lang meegaan.

Het continu verbeteren van de footprint van het produceren van aluminium is niet alleen een ethische verantwoordelijkheid, we zien het ook als een commerciële kans.

Kortom, wij geloven dat onze toekomstige winstgevendheid afhangt van ons vermogen om toekomstige duurzaamheid te waarborgen.

Wist u dat?

Ca. 75% van al het geproduceerde aluminium is nog steeds in gebruik

Recommended for you