Skip to content

Onze aanpak

Aluminium is het metaal van de toekomst. Iedere dag streven we ernaar aluminium onderdeel te maken van de oplossing voor de grootste uitdaging van nu.

Recyclable aluminium

Aluminium is licht. Het verlaagt het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen als het wordt gebruikt voor transport, verpakkingen en andere toepassingen. Het is 100% hernieuwbaar. De recycling vereist slechts 5% van de energie die benodigd is voor de productie van het primaire metaal. En aluminium gaat lang mee. De kracht, flexibiliteit en lange levensduur maken het tot een duurzaam materiaal waardoor producten generaties lang mee kunnen gaan.

Beter, groter, groener

De inperking van de Alunorte alumiumoxideraffinaderij in Brazilië heeft negatieve gevolgen gehad voor onze financiële resultaten en de voortgang van ons verbeteringsprogramma. Daarnaast zijn diverse heffingen en sancties het afgelopen jaar van invloed geweest op de wereldwijde markten en handelsstromen, wat ook zijn weerslag heeft gehad op onze branche.

Maar omdat het metaal van de toekomst in steeds weer nieuwe toepassingen wordt gebruikt, blijft de groeiende vraag sterk en ziet de toekomst er veelbelovend uit.

Ons aluminium wordt steeds meer gebruikt voor automotive toepassingen, lichtgewicht transport en reductie van CO2-uitstoot in de gebruikersfase. Hydro is een van de toonaangevende leveranciers ter wereld van bouwsystemen geworden, onder andere energiezuinige daken, gevels en raamsystemen. Wij leverden ons eerste fysieke metaal in de Hydro 4.0- en Hydro 75R-serie, met een gedocumenteerde kleine koolstofvoetafdruk en een hoog gehalte aan gerecycled post-consumer schroot. 

Aluminium is een belangrijke bouwsteen voor de koolstofarme, circulaire economie. Een nieuwe volledig elektrische autoveerboot voor een fjordoversteek van 12,5 kilometer in West-Noorwegen is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden met nieuwe toepassingen. Hydro heeft het benodigde gewalste en geëxtrudeerde aluminium geleverd om een lichtgewicht, elektrische veerboot te realiseren. Daarnaast hebben we indirect de accu van 3 MWh geleverd voor de aandrijving van de veerboot vanwege ons belang van 25% in Corvus Energy. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld behoefte heeft aan meer van dit soort innovatieve en groenere transportoplossingen, mogelijk gemaakt door aluminium. Op korte termijn zullen we dit dan ook steeds meer gaan zien.

Care, Courage, Collaboration (Zorg, Moed, Samenwerking)

We hebben de nieuwe weg die we zijn ingeslagen gemarkeerd met een update van onze kernwaarden. Wij zijn nog steeds de doelgerichte organisatie die een meer leefbare samenleving wil creëren. Wij willen daaraan bijdragen door de toekomst mede vorm te geven en onze planeet te verlichten met innovatieve en duurzame producten en oplossingen. Wij willen beter, groter en groener worden door voortdurend verbeteringen door te voeren binnen de bestaande activiteiten, door selectieve groei en uitbreiding en door nieuwe normen te stellen voor verantwoordelijkheid en duurzaamheid binnen de aluminium branche wereldwijd. En de kernwaarden Zorg, Moed en Samenwerking vormen de leidraad bij onze manier van werken om dit te realiseren.

In 2018 hebben we onze doelstelling ten aanzien van veiligheid niet gerealiseerd. Tot ons grote verdriet werden we in november 2018 opgeschrikt door het overlijden van een medewerker van een aannemersbedrijf tijdens werkzaamheden voor Hydro bij Extruded Solutions in Hongarije. Tegelijkertijd waren 77 van onze vestigingen letselvrij in 2018, wat laat zien dat de helft van onze productiefaciliteiten er niet alleen maar in geloven dat “nul” mogelijk is, maar het ook laten zien en hierbij voorop lopen.

Het verschil tussen letselvrij en ernstig letsel is vaak af te meten in millimeters of milliseconden. We moeten onze vaardigheden vergroten door te leren van alle incidenten, onze lessen van onze best practices en beste collega’s te delen, ons te richten op de preventie van dodelijke ongevallen en ernstig letsel, en er altijd naar te streven om onze werkplek veiliger te maken.

Onze medewerkers zijn binnen Hydro ons belangrijkste kapitaal en ik wil al onze 35.000 betrokken collega’s bedanken voor het oplossen van uitdagingen, grijpen van kansen, en Hydro optimaal te laten presteren en te verbeteren.

Betrokkenheid bij de volledige aluminium waardeketen biedt voordelen die door vergelijkbare internationale ondernemingen niet worden geëvenaard. Door iedere stap in het proces te volgen, kunnen we onze inzet op het terrein van duurzaamheid op transparante wijze documenteren. Om onze verantwoordelijkheid op dit vlak te onderstrepen en een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen van het Aluminium Stewardship Initiative. De eerste Hydro fabrieken zijn inmiddels gecertificeerd en we liggen op schema met ons plan om de komende maanden een certificering te krijgen voor de gehele aluminium waardeketen, van mijn tot recycling.

Hydro is een ondertekenaar van het Global Compact van de VN en de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Hydro was mede-oprichter van de World Business Council for Sustainable Development, en is lid van de International Council on Mining and Metals (ICMM). In 2018 was Hydro nummer één van de aluminium branche op de Dow Jones Duurzaamheidsindex. Ook maakt Hydro deel uit van de Global Compact 100-index van de VN en de FTSE4Good-lijst.

Technologie en duurzaamheid

De wereldwijde klimaatverandering vormt onze grootste uitdaging en technologische ontwikkeling onze grootste kans.

Wij rekken de grenzen van de natuurwetten op om energiezuinigere elektrolyse te realiseren. Wij maken gebruik van digitalisering, big data en AI om processen te optimaliseren en te automatiseren. Wij brengen op maat gemaakte aluminium eigenschappen op atoomniveau aan om nieuwe producten en oplossingen te innoveren die de uitstoot in de gebruikersfase beperken.

Kortom: door de unieke eigenschappen van aluminium tot leven te brengen, pakken we zowel de grootste bedreiging als kans van onze tijd aan.