Skip to content

Zakelijke integriteit en Verantwoorde inkoop

Wij zijn als wereldwijd aluminium aanwezig bij iedere stap van de waardeketen, van ontginning tot metalen producten en oplossingen. Wij zetten ons in voor een integere bedrijfsvoering en naleving binnen onze organisatie en toeleveringsketen.

men looking at metal scrap

Onze betrokkenheid bij naleving en integriteit 

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze zich verantwoordelijk gedragen ten opzichte van hun collega’s, zakenpartners en de samenleving. 

Wij zijn overal ter wereld actief en willen graag handelen in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving. Bestrijding van corruptie is onderdeel van onze sociale verantwoordelijkheid: wij tolereren geen corruptie in de private of publieke sector. 

Werken aan een blijvende, duurzame waarde is belangrijk voor ons. Om dit te realiseren is voldoen aan de regelgeving, altijd met integriteit, en ons presenteren als een maatschappelijk verantwoord bedrijf niet alleen maar de enige levensvatbare manier: het is The Hydro Way. 

Verantwoorde inkoop en leverancierontwikkeling 

Een verantwoordelijke zakenpartner zijn houdt in dat we voortdurend in contact staan met onze leveranciers en zakenpartners, hen beïnvloeden en ermee samenwerken. Het is voor ons van fundamenteel belang dat we op de hoogte zijn van de risico's van niet-naleving van ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen de toeleveringsketen en deze risico's beperken.  

De vereisten gaan over kwesties met betrekking tot het milieu, mensenrechten, anti-corruptie en arbeidsomstandigheden. Deze zijn gebaseerd op het Global Compact van de VN, de VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten en andere internationale normen. Wij werken aan het versterken van lokale leveranciers door leverancierontwikkelingsprogramma’s. 

Mensenrechten zijn van fundamenteel belang voor ons zakelijk handelen 

Wij respecteren en ondersteunen de mensenrechten van alle individuen op wie onze activiteiten mogelijk van invloed kunnen zijn. Internationaal erkende mensenrechten bieden de basis voor onze aanpak en initiatieven. Dit biedt ons een solide kader om risico's en mogelijkheden te beoordelen in ontwikkelde en ontwikkelingslanden.