Skip to content

Het sluiten van de kringloop

Het retourprogramma Take Back maakt de cirkel rond. Oude lantaarnpalen worden ingezameld en gestript en vervolgens worden alle onderdelen op een duurzame manier teruggebracht in de kringloop.

old light poles
Returning aluminium light poles

Take Back systeem

Take Back is een door Hydro ontwikkeld systeem om onze klanten te ontzorgen. Bij een vervangingsproject kan een gemeente kiezen voor het Take Back systeem. Hydro neemt bij de levering van nieuwe masten de afgeschreven aluminium lichtmasten in zijn geheel (dus inclusief armatuur, bekabeling, etc.) retour, waarna alle onderdelen gestript worden en volledig teruggebracht in de technische kringloop. Het systeem is bedoeld om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevermindering te minimaliseren.

Hergebruik van materialen

Het aluminium wordt in onze eigen gieterij omgesmolten tot billets. Vervolgens worden de billets bij de afdeling Extrusie geëxtrudeerd tot aluminium buizen waaruit Pole Products nieuwe lichtmasten produceert. De reststromen die Hydro niet kan verwerken worden door een gecertificeerde afvalspecialist verwerkt.

Design voor een circulaire economie

We ontwikkelen onze producten zo, dat ze aan het einde van hun levensduur volledig gerecycled kunnen worden. De basis hiervoor ligt bij het gebruik van gezonde materialen en ontwerpen voor hergebruik. De ontwikkeling van oplossingen aan de hand van de Cradle to Cradle uitgangspunten vereenvoudigt de ontmanteling van onze lichtmasten en helpt onze klanten in hun circulaire beleid.

The eternal life

How long last an alumium pole? We give you the answer to this question in the Dutch TV program 'I would like to know'.

Sustainable aluminium poles
aluminium tubes