Skip to content

Hydro Profiel Academie

De Profiel Academie van Hydro is een uniek en permanent forum voor uitwisseling van kennis en ervaring. Tijdens dit 2-daagse evenement delen de experts van Hydro al hun kennis over het toepassen van aluminium profielen met de deelnemers.

Profile Academy in Benelux.jpg

Hydro Profiel Academies in Benelux

Ieder jaar staan tenminste twee edities van onze Profile Academy op het programma. 

Klik hier voor meer informatie over de Academies van 2020.

Voorbeelden van de cursusinhoud

  • Materiaaltechniek en corrosie
  • Ontwerpen, met het oog op recycling en milieu
  • Profieltechniek en ontwerp voor een optimale productie
  • Maatvoering en sterkteberekening
  • Oppervlaktebehandeling
  • Vervorming
  • Verspanend bewerken
  • Mechanische verbindingen
  • Lasverbindingen
  • Praktijksituaties: voorbeelden en analyses van profieloplossingen met aandacht voor de totale kosten.

Wat deelnemers zeggen over hun ervaring

"De Profiel Academie bestrijkt een breed gebied. Dat gaf mij een goede basis voor een verdere verdieping in onderwerpen die noodzakelijk zijn voor ons in de automobielindustrie. Ik zie nu dat het materiaal en de constructiemethoden grote mogelijkheden bieden."

"Mijn bezoek aan de Profiel Academie gaf mij een interessante kijk op de mogelijkheden die er zijn om met aluminium profielen te construeren. De cursus behandelde de techniek en gaf ook nog een reeks ideeën voor toepassingen. Mijn kennis werd zowel verbreed als verdiept."

"Ik vond de Profiel Academie een inspirerende cursus. Effectief, geconcentreerd en uitvoerig, met een goed evenwicht tussen theorie en praktijk"