Skip to content

De uitdaging van de klimaatverandering overstijgt grenzen en industrieën. Om de mondiale doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken, moeten we energiesystemen collectief koolstofvrij maken, circulair produceren en hulpbronnen die al in gebruik zijn recycleren. Aluminium is een belangrijke factor in de groene transitie, maar de productie moet in de hele waardeketen emissievrij worden.

In een moeilijk te bestrijden industrie als de onze zijn we vastbesloten om nul uitstoot te bereiken. Door een schonere energiematrix te gebruiken op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind- en zonne-energie, leveren we al CO2-arm aluminium aan de wereld om andere belangrijke industrieën CO2-vrij te maken. In 2022 produceerden we onze eerste batch bijna-zero-aluminium met 100% post-consumptieschroot, en er wordt nu gewerkt aan het optimaliseren van de productie.

We streven naar een vermindering van onze CO2-uitstoot met 30 procent in 2030, met als doel om in 2050 netto nul te bereiken in de CO2-uitstoot van Scope 1 en 2. De routekaart van Hydro is erop gericht meerdere trajecten te creëren die kunnen samenwerken om ons te helpen producten te bereiken die bijna nul zijn. vandaag, en nul producten in de toekomst. Hier is hoe:

1. Recycling: in cirkels bewegen

De snelste manier om koolstofvrij aluminium te leveren is door het recyclen van post-consumptieschroot, dit is aluminium dat een vorig leven heeft geleefd als drankblikjes, ramen, auto-onderdelen, enz. Omdat meer dan de helft van het aluminium dat we gebruiken wordt gerecycled in faciliteiten Over de hele wereld vergroten onze geavanceerde technologieën het aandeel aluminium dat kan worden gesorteerd en hergebruikt.

Hydro onderzoekt voortdurend nieuwe mogelijkheden om post-consumer schroot te verkrijgen dat kan worden hergebruikt en een nieuw leven kan krijgen. Via onze Batteries Unit kunnen we niet alleen de kritische batterijmaterialen inkopen en recyclen, maar ook de aluminium frames verzamelen die de batterijpakketten beschermen. Die pakketten worden ontmanteld bij Hydrovolt, onze joint venture voor batterijrecycling met Northvolt in Fredrikstad, Noorwegen, en het aluminium wordt vervolgens getransporteerd en verwerkt in onze recyclingfabriek in Årdal, Noorwegen.

2. Koolstofafvang: alles vastleggen om niets te bereiken

Ons doel is om onze bestaande fabrieken uit te rusten met koolstofafvang en -opslag, om 100 procent van de gas- en directe luchtemissies op te vangen. Onze ambitie is om in 2030 een pilot op industriële schaal te hebben.

3. HalZero: een grote sprong voorwaarts op weg naar nul

Hydro's HalZero is een belangrijke stap op weg naar emissievrij aluminium. Deze baanbrekende gepatenteerde technologie zal het smelten van aluminium volledig koolstofvrij maken, waardoor de uitstoot van zowel elektrolyse als anodebakken wordt geëlimineerd, wat resulteert in emissievrij aluminium.

4. Schonere energiematrix van de mijn tot het metaal

Stroom is de belangrijkste input in de aluminiumindustrie en van cruciaal belang om de mondiale klimaatdoelstellingen te halen. Om de uitstoot te verminderen moet aluminium in de hele waardeketen worden geproduceerd met behulp van schonere energieoplossingen zoals hernieuwbare energie. Terwijl de raffinaderij van Hydro in Brazilië overschakelt op duurzamere brandstofbronnen om de uitstoot bij upstream-activiteiten te verminderen, wordt onze primaire aluminiumproductie in Noorwegen aangedreven door 100% hernieuwbare energie. Wereldwijd bedraagt het aandeel hernieuwbare energie van Hydro ruim 70 procent.

Hydro Rein ondersteunt Hydro en andere industriële bedrijven bij het koolstofvrij maken door middel van grote duurzame energieprojecten en energie-efficiëntie of energieopwekking ter plaatse. De zonne- en windenergieprojecten in Brazilië behoren tot de grootste locaties voor hernieuwbare energie in aanbouw en zijn belangrijke factoren om onze raffinaderijactiviteiten koolstofvrij te maken en Hydro's doelstelling van een CO2-reductie van 30% in 2030 te bereiken.

Duurzaamheid voorbij nul

Om onze visie te verwezenlijken om niet alleen onze activiteiten koolstofvrij te maken, maar ook een bredere maatschappelijke verschuiving te beïnvloeden, is het absoluut noodzakelijk om onze ambities op alle fronten te intensiveren.

Naast het bevorderen van onze technologische capaciteiten, zijn we resoluut in het vergroten van onze positieve impact op drie belangrijke pijlers:

  • Klimaat
  • Omgeving
  • Maatschappij

Dit omvat onder meer een groeiende recyclingcapaciteit en de capaciteit om het gebruik van post-consumer aluminiumschroot in onze aluminiumactiviteiten te vergroten.

Hydro stelt ook nieuwe duurzaamheidsambities op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Op milieugebied omvatten de ambities onder meer het beschermen van de biodiversiteit en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Ten slotte is het de sociale ambitie van Hydro om levens en bestaansmiddelen te verbeteren, waar we ook actief zijn. De bestaande doelstelling om tegen 2030 500.000 mensen te voorzien van onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden wordt aangevuld met bedrijfsspecifieke doelstellingen om een rechtvaardige transitie te ondersteunen en verantwoorde bedrijfspraktijken in de hele toeleveringsketen van Hydro te garanderen, waardoor traceerbaarheid en transparantie van belangrijke duurzaamheidsgegevens voor Hydro's producten wordt geboden.