Skip to content

Zorg dragen voor mens en milieu

De innovatieve en duurzame hantering van natuurlijke rijkdommen : dat omschrijft het wezen van Norsk Hydro. Het begon allemaal in 1905 met het eerste succesvolle gebruik van waterkracht om stikstof uit de lucht te halen. De productie van minerale meststoffen moest zorgen voor voldoende voedsel voor de groeiende bevolking. Met gebruik van energie konden we later bauxiet omzetten in geavanceerde en duurzame aluminiumoplossingen.

In de geschiedenis van Hydro ging het steeds over het produceren van zinvolle producten waar de wereld daadwerkelijk behoefte aan heeft, over het met behulp van menselijke creativiteit en ondernemingszin benutten van wat de natuur ons biedt, over het vermogen om kansen te zien en beperkingen te realiseren – een cruciale kracht gecreëerd door mensen die elkaar en de wereld om zich heen respecteren.

Dat vereist zorg.