Skip to content

Lettere, sikrere og gjenvinnbare biler

Reduksjon av utslipp er svært viktig for bilindustrien. Med aluminium kan man lage lettere biler uten at det går utover sikkerheten.

Driving on the road

Aluminiumkomponenter for alle kjøretøy

Vi designer og fremstiller aluminiumkomponenter og produserer halvfabrikata for personbiler og nyttekjøretøy.

Blant våre komponenter og systemer er karosserideler, takrailer, stolskinner og setekomponenter, pyntedeler, strukturelle deler og komponenter, drivstoffsystemer og motorprodukter, sikkerhetsdeler, radiatorer, bremserør, luftkjølere, batteribokser, rør for varmevekslere, støpelegeringer, plater og ekstruderte komponenter for videre bearbeiding med mer.

Din aluminiumpartner

Vi tilbyr unike kunnskaper innenfor forskning og utvikling, inkludert utvikling av sterke legeringer, med anvendte produksjonsferdigheter innenfor bøying, maskinbearbeiding, sammenføyning, overflatebehandling og montering. Våre høypresisjons halvfabrikata garanterer effektivitet og ytelse i produksjonsprosessene dine og i bilen.

Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører i Nord-Amerika, Europa og Asia. Vi fungerer som rådgivende ingeniører og din produksjonspartner, og vi benytter teknologier for ekstrudering og valsing av aluminium i strukturelle anvendelser og til varmeoverføring.

Nå som bilindustrien skifter ut stål og kobber med aluminium, er vi din partner.

Hydros commitment to Research & Development

Hydro offers unmatched Research & Development knowledge in the field of aluminium automotive design. This includes high-strength aluminium alloy development, as well as applied manufacturing skills in bending, machining, joining, surface treatment and assembly.

Our high-precision semis guarantee efficiency and performance in your manufacturing processes and in the car.

We work with OEMs (Original Equipment Manufacturers) globally to promote, distribute and design class-leading aluminium products in the automotive sector.

We serve as consulting engineers and as your manufacturing partner, utilizing aluminium extrusion and aluminium rolling technologies in structural and heat transfer applications.

As the automotive industry is replacing steel and copper with aluminium, Hydro is your partner for any aluminium part or automotive component.

Low carbon, 'Greener' aluminium products

Hydro CIRCAL recycled aluminium could make your vehicles greener credentials even greater – made from 75% recycled aluminium, Hydro CIRCAL aluminium provides a sustainable alternative to traditional materials and traditional aluminium. Read more about Hydro CIRCAL recycled aluminium

Hydro REDUXA low-carbon aluminium is extremely energy efficient to produce, promoting sustainable materials and design. Stereotypically, the automotive industry is very energy intensive and polluting. Hydro REDUXA low-carbon aluminium provides a greener alternative. Read more about Hydro REDUXA low-carbon aluminium

Hvorfor aluminium i biler?

  • Aluminium er lett, sterkt og har utmerkede egenskaper for energiabsorpsjon
  • Ved å velge aluminium får man lettere biler med lavere drivstofforbruk og mindre utslipp
  • Aluminium gjør biler sikrere, muliggjør design for demontering og er 100 prosent gjenvinnbart

E-mobility white paper

We have turned the corner into a new transport paradigm of electric mobility. Learn how aluminium can contribute to make lighter, safer and greener electric vehicles.

Download white paper
Report title

Recommended for you