Skip to content

Team for aluminiumforskning

Våre forskere arbeider for å flytte grensene for hvordan aluminium brukes. Vi utvikler designløsninger som utnytter egenskapene til aluminium både teknisk og økonomisk.

Akademiske partnere

Vi samarbeider med viktige akademiske institusjoner rundt om i verden. Blant våre partnere er University of Oxford, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Michigan Technological University og Massachusetts Institute of Technology.

Våre forskningsgrupper samarbeider med utviklingsteam rundt om i verden. De støtter kundeprosjekter og sørger for et langsiktig perspektiv for dine aluminiumløsninger. Vi kan hjelpe deg med:

  • Forbedring av eksisterende produkter og prosesser
  • Teknisk service og feilsøking
  • Relevante teknologier / innovasjon / intellektuell eiendomsrett