Skip to content

Uendelige muligheter med aluminium

Det er umulig å liste opp alle bruksområdene for aluminium i hverdagen vår. Bygninger, båter, fly og biler, husholdningsapparater, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner, emballasje til mat og drikke drar alle nytte av aluminiums overlegne egenskaper når det gjelder design, bærekraft, korrosjonsbestandighet, styrke og vekt.

En ting er sikkert: Vi vil sitte i førersetet når det gjelder å utvikle stadig bedre produksjonsmetoder og innovative løsninger.

Aluminium i bygninger

Bygninger representerer 40 prosent av verdens energibehov, så det er et stort potensial for å spare energi. Å bruke aluminium som byggemateriale er et viktig virkemiddel for å lage bygninger som ikke bare sparer energi, men som faktisk også kan produserer energi.

Aluminium i transport

Transport er en annen kilde til energiforbruk. Fly, tog, båter og biler står for rundt 20 prosent av verdens energibehov. En nøkkelfaktor i bilens energibruk er vekten. Sammenlignet med stål kan aluminium redusere vekten til et kjøretøy med 40 prosent – uten at det går ut over styrken til materialet.

Aluminium i emballasje

Omtrent 20 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Legger vil til bildet at det anslås at en tredjedel av all mat i Europa går til spille blir det klart klart at effektiv konservering av mat og drikke, for eksempel ved bruk av aluminium, spiller en viktig rolle i å skape en mer bærekraftig verden.

Som du kan se er aluminium, med sine nesten uendelige bruksområder, virkelig fremtidens materiale.

Unge designere velger aluminium

Registrer deg for Shapes, nyhetsbrevet for alle ting i aluminium
Er 99 prosent ren aluminium bra nok? Den høyteknologiske elektronikkindustrien går etter to eller tre ni etter perioden for aluminium med veldig høy renhet.
Høyrenhetsaluminium Bilindustri Elektronikk