Skip to content

Aluminium recycling

We recycle aluminium all around the world, creating a foundation for the circular economy.

crane moving bales of crushed aluminium cans

Our aim is to enable a more circular economy through our remelt facilities, where we sort and remelt used and production scrap aluminium.  

Currently, more than half of the aluminium we use in our production is recycled. 

Look for the Aluminium  Stewardship Initiative label

Hydro takes sustainability seriously. We are certifying plants in all parts of our value chain under the Aluminium Stewardship Initiative (ASI), which means you can trust that we will guide you towards the industry’s most sustainable materials and solutions. ASI_logo_colour-01.png

The energy bank  

Aluminium is like an energy bank. Once it is produced, it can be reused infinitely, and reusing post-consumer aluminium scrap has a very small carbon footprint.

Post-consumer scrap has already lived a “life” – maybe in a window frame or a can – and now it has been recycled to be turned into something new. Pre-consumer scrap is typically scrap that comes from the production process and hasn’t been used. The most CO2 efficient aluminium products are the ones made from post-consumer scrap.

An aluminium extrusion is on average 15 to 20 years old when it is discarded. After recycling, this aluminium gets a second life. But the remelting process only adds 5% of the initial energy used to produce the primary aluminium. The aluminium does not lose any of its properties during the recycling process.

Recycling 1 tonne of aluminium saves 6 tonnes of bauxite and 9 tonnes of CO2 emissions. Globally, the recycling of aluminium saves more than 100 million tonnes of CO2 every year.” 

Learn to design for recycling

How can you as an industrial designer, architect or engineer design and manufacture for a circular economy? Here are three points worth considering: 

Det første du må gjøre, er å velge et bærekraftig materiale som kan gjenvinnes når produktet ikke lenger er i bruk. Et eksempel som ligger vårt hjerte nær er selvsagt aluminium, som er et bærekraftig materiale fordi det kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det beholder alle sine egenskaper uansett hvor mange ganger det blir resirkulert, og i omsmeltingsprosessen kan man redusere energiforbruket med så mye som 95 prosent. 

Grunnen til dette er at metoden du velger vil ha mye si for om produktet ditt vil være enkelt eller vanskelig å gjenvinne. 

  • Likeartede materialer behøver ikke å skilles fra hverandre, dermed forbedrer du gjenvinningsraten. 
  • I produkter med kombinasjoner av ulike materialer vil de beste sammenføyningsteknikkene gjøre det enkelt og praktisk å demontere produktet og skille materialene fra hverandre før gjenvinning. Dette kan være mekaniske fester, inkludert bolter, skruer, smekklåser og skjøter.   

Det siste punktet du bør vurdere, er reparasjon og gjenbruk. Kan produktet ditt repareres? Av hvem? Kan du bruke produktet eller materialene om igjen?

Podcast:

Resirkulering starter ved tegnebrettet

Den største utfordringen for moderne produksjon er bærekraft. 

Altfor mange produkter kan ikke gjenvinnes på grunn av måten de produseres på. Det er enten umulig å ta dem fra hverandre eller for dyrt. 

Designere, ingeniører og produsenter må samarbeide om å lage produkter som har lengre levetid, og som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Ved å forstå materialenes egenskaper, klima­avtrykk og produksjons­­prosesser, kan vi øke andelen bærekraftige produkter på markedet.