Skip to content

Aluminium har en livssyklus som få andre metaller kan matche. Det er korrosjonsbestandig og kan gjenvinnes om og om igjen, noe som krever bare en brøkdel av den energien som brukes for å produsere primæraluminium.

Dette gjør aluminium til et utmerket byggemateriale – i ny form og med nytt formål slik at det kan oppfylle behovene og utfordringene i ulike perioder og med nye produkter.

Slik lages det

Aluminium value chain

1 Utvinning av bauksitt

Aluminiumproduksjon starter med råmaterialet bauksitt, som inneholder 15–25 prosent aluminium og hovedsakelig er å finne i et belte rundt ekvator. Det finnes rundt 29 milliarder tonn kjente reserver av bauksitt. Med dagens utvinningstakt vil disse reservene vare i over 100 år. Det finnes imidlertid store uoppdagede ressurser som kan forlenge dette tidsperspektivet til 250–340 år.

2 Foredling av alumina

Med Bayer-prosessen trekkes alumina (aluminiumoksid) ut fra bauksitten i et raffineri. Alumina brukes deretter til å produsere primærmetallet i et forhold på 2:1 (2 tonn alumina = 1 tonn aluminium).

3 Primærproduksjon

Aluminiumatomet i alumina er bundet til oksygen og denne bindingen må brytes med elektrolyse for at man skal kunne produsere metallet aluminium. Dette skjer i store produksjonslinjer og det er energiintensiv prosess som krever mye elektrisitet. Å bruke fornybar kraft og kontinuerlig forbedre våre produksjonsmetoder er et viktig middel for å nå målet om å bli karbonnøytrale i et livssyklusperspektiv innen 2020.

4 Produksjon

Hydro forsyner markedet med over tre millioner tonn støpeprodukter årlig. Det gjør oss til en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer og høyrenhetsaluminium med en global tilstedeværelse. De vanligste anvendelsene av primæraluminium er ekstrudering, valsing og støping:

Ekstrudering

Med ekstrudering kan man forme aluminium til så å si enhver tenkelig form med standard eller spesiallagde profiler.

Valsing

Aluminiumfolien som du bruker på kjøkkenet, er et godt eksempel på et valset aluminiumprodukt. Med sin ekstreme formbarhet kan aluminium valses fra 60 cm til 2 mm og bearbeides videre til folie så tynn som 0,006 mm. Likevel er den helt ugjennomtrengelig for lys, lukt og smak.

Støping

Når man lager en legering med et annet metall, endres aluminiumets egenskaper. På den måten kan man øke styrken, glansen og/eller strekkbarheten. Våre støpeprodukter, f.eks. pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium, brukes i bilindustri, transport, bygninger, varmeoverføring, elektronikk og luftfart.

5 Gjenvinning

Gjenvinning av aluminium krever bare 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk. Vårt mål er å vokse raskere enn markedet innen gjenvinning og innta en ledende posisjon også i gjenvinningsdelen av aluminiumets verdikjede. Målet er at vi innen 2020 skal gjenvinne 1 million tonn aluminium fra forbruksavfall og forurenset skrap.