Skip to content

En stor fordel for Hydro innen innovasjon er vår brede kunnskap og kontroll over hele verdikjeden i aluminium, fra gruvedrift av bauxitt, raffinering av aluminiumoksid, elektrolyse av primæraluminium og legeringsteknologi til ferdige produkter og gjenvinning.

Vårt konkurransefortrinn som produsent av aluminium er et kontinuerlig fokus på å forbedre prosessene og produktene våre med tanke på markedet og miljøet.

Vår FoU-innsats er konsentrert om:

  • Lage produkter og løsninger som fremmer bruken av aluminium og bærekraftig utvikling
  • Implementering av teknologielementer for å optimalisere produktivitet, energieffektivitet og utslipp i aluminiumsmelter
  • Utvikler resirkuleringsteknologi
  • Utnytte mulighetene i Industry 4.0 for å forbedre prosessstabilitet, produktivitet, kostnader og sikkerhet

Det meste av vår primære aluminiumsproduksjon finner sted i Norge, med rikelig med fornybar energi i form av vannkraft, samt vind- og solenergi. Men vi hviler ikke der.

I vår primære aluminiumsproduksjon har vi brukt flere tiår på å finne nye måter å bruke mindre strøm på. Å lage aluminium er en energiintensiv virksomhet. Ved å redusere mengden strøm som trengs for å produsere tonn aluminium, reduserer vi mengden klimautslipp per tonn aluminium.

Et eksempel er vårt 75.000 tonn per år teknologiske pilotanlegg i Karmøy, Norge, som bruker vår proprietære HAL4e-teknologi og nådde full produksjon i 2018. Karmøy Technology Pilot produserer verdens mest klima- og energieffektive primæraluminium .

Den teknologien blir ikke værende på Karmøy. Vårt verk for primæraluminium på Husnes har doblet kapasiteten ved å åpne en ny produksjonslinje med bruk av den avanserte Karmøy-teknologien. Den linjen kan produsere noe av det mest energi- og klimaeffektive aluminiumet i verden.

Et annet eksempel på Hydros avanserte teknologi er Hydro CIRCAL, vårt resirkulerte lavkarbon-aluminium. Hydro har den mest avanserte resirkuleringsteknologien og metallurgikompetansen i verden. Dette gjør oss i stand til å produsere Hydro CIRCAL – et lavkarbonprodukt med et sertifisert resirkulert innhold på mer enn 75 prosent forbrukerskrap. Vi kan også produsere dette med 100 prosent forbrukerskrap allerede i dag, ved å benytte rent og sortert skrap, men å gjøre dette på en lønnsom måte krever at det graves dypere i skraphaugen med komplisert, usortert og mer forurenset skrap. Dette innebærer å utnytte og videreutvikle vår avanserte sorteringsteknologi.

Målet vårt er ikke bare å produsere bedre, grønnere aluminium for vår egen skyld. Vi jobber tett med kundene våre - tidlig i produktsyklusen - for å utnytte vår teknologiske ekspertise innen designløsninger som hjelper å oppfylle deres mål for deres marked og klima.