Skip to content

Teknologi og innovasjon

Hydro arbeider kontinuerlig for å forbedre aluminiumsproduktene og prosessene våre, utvikle banebrytende teknologi for å bruke mindre energi, redusere klimautslipp og hjelpe kundene våre med å oppnå sine kommersielle og bærekraftige mål.

Worker observing conveyor belt with cans destined for recycling

En stor fordel for Hydro innen innovasjon er vår brede kunnskap og kontroll over hele verdikjeden i aluminium, fra gruvedrift av bauxitt, raffinering av aluminiumoksid, elektrolyse av primæraluminium og legeringsteknologi til ferdige produkter og gjenvinning.

Vårt konkurransefortrinn som produsent av aluminium er et kontinuerlig fokus på å forbedre prosessene og produktene våre med tanke på markedet og miljøet.

Vår FoU-innsats er konsentrert om:

  • Lage produkter og løsninger som fremmer bruken av aluminium og bærekraftig utvikling
  • Implementering av teknologielementer for å optimalisere produktivitet, energieffektivitet og utslipp i aluminiumsmelter
  • Utvikler resirkuleringsteknologi
  • Utnytte mulighetene i Industry 4.0 for å forbedre prosessstabilitet, produktivitet, kostnader og sikkerhet

Det meste av vår primære aluminiumsproduksjon finner sted i Norge, med rikelig med fornybar energi i form av vannkraft, samt vind- og solenergi. Men vi hviler ikke der.

I vår primære aluminiumsproduksjon har vi brukt flere tiår på å finne nye måter å bruke mindre strøm på. Å lage aluminium er en energiintensiv virksomhet. Ved å redusere mengden strøm som trengs for å produsere tonn aluminium, reduserer vi mengden klimautslipp per tonn aluminium.

Et eksempel er vårt 75.000 tonn per år teknologiske pilotanlegg i Karmøy, Norge, som bruker vår proprietære HAL4e-teknologi og nådde full produksjon i 2018. Karmøy Technology Pilot produserer verdens mest klima- og energieffektive primæraluminium .

Den teknologien blir ikke værende på Karmøy. Vårt verk for primæraluminium på Husnes har doblet kapasiteten ved å åpne en ny produksjonslinje med bruk av den avanserte Karmøy-teknologien. Den linjen kan produsere noe av det mest energi- og klimaeffektive aluminiumet i verden.

Et annet eksempel på Hydros avanserte teknologi er Hydro CIRCAL, vårt resirkulerte lavkarbon-aluminium. Hydro har den mest avanserte resirkuleringsteknologien og metallurgikompetansen i verden. Dette gjør oss i stand til å produsere Hydro CIRCAL – et lavkarbonprodukt med et sertifisert resirkulert innhold på mer enn 75 prosent forbrukerskrap. Vi kan også produsere dette med 100 prosent forbrukerskrap allerede i dag, ved å benytte rent og sortert skrap, men å gjøre dette på en lønnsom måte krever at det graves dypere i skraphaugen med komplisert, usortert og mer forurenset skrap. Dette innebærer å utnytte og videreutvikle vår avanserte sorteringsteknologi.

Målet vårt er ikke bare å produsere bedre, grønnere aluminium for vår egen skyld. Vi jobber tett med kundene våre - tidlig i produktsyklusen - for å utnytte vår teknologiske ekspertise innen designløsninger som hjelper å oppfylle deres mål for deres marked og klima.

75 % av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk