Skip to content

Alumina (aluminiumoksid)

Alumina, eller aluminiumoksid, utgjør den største kostnaden i forbindelse aluminiumproduksjon. Det kreves alumina av topp kvalitet for å kunne produsere kvalitetsmetall med lav miljøpåvirkning. Det produseres nærmere 100 millioner tonn på verdensbasis, hovedsakelig fra bauksitt i Bayer-prosessen.

mounds of white alumina powder

Viktige egenskaper

  • Hardhet og styrke
  • Lavt varmeopptak og høyt smeltepunkt

Bruksområder

  • For produksjon av aluminium med Hall–Héroult-prosessen
  • Andre industrielle anvendelser er blant annet slipemidler, fyllmidler i plast og katalysatorstøtte for industrielle katalysatorer

Produktdetaljer

  • For å omdanne bauksitt til alumina maler vi malmen og blander den med kalk og kaustisk soda (natriumhydroksid). Deretter pumper vi denne blandingen inn i høytrykksbeholdere og varmer den opp. Aluminiumoksidet som vi er ute etter, løses opp av den kaustiske sodaen, og deretter utfelles det fra denne løsningen, vaskes og varmes opp for å fjerne vannet. Det som er igjen, er et sukkerlignende, hvitt pulver som kalles alumina, eller aluminiumoksid (Al2O3).

Recommended for you