Skip to content

Friksjonssveising

Som det første selskapet i verden startet vi produksjon i industriell skala i 1996 med friksjonssveising (FSW) som sammenføyningsmetode. I dag er vi verdensledende innen industriell bruk av FSW og kan tilby kundene aluminiumspaneler som er opptil 18 meter lange og 3,5 meter brede.

Friksjonssveising for store aluminiumspaneler
Friksjonssveising for store aluminiumspaneler

Noen fordeler med friksjonssveising

  • En enkel prosess som gir helt porefrie, lekkasjefrie, tette skjøter med høy styrke
  • Minimal varmepåvirkning på materialet. Bare små termiske påkjenninger i materialet og flate overflater
  • Gode mekaniske egenskaper. Produksjonen har få, lett kontrollerbare variabler som gir rom for strenge toleranser
  • Repeteres med godt resultat og perfekt for automatisering

Friksjonssveising er en metode som muliggjør sveising av komponenter med høye krav til trykkfasthet og tetthet. Metoden gjør det mulig å produsere brede paneler, for eksempel tak eller sider av tog, som er vanskelige eller umulige å ekstrudere. Teknologien er også overlegen når det gjelder å få lekkasjefrie skjøter når man tetter forskjellige typer aluminiumsrom, for eksempel varmeavleder for flytende væske.

Arbeidsemnene sammenføes i solid tilstand. Med FSW skaper et roterende verktøy trykk og friksjonsvarme på skjøtflatene slik at metallet blander seg og danner en skjøt av beste kvalitet. Materialets temperatur nærmest skjøten går til maksimalt 500 ° C i brøkdeler av et sekund, hvoretter den avkjøles raskt. Den lave temperaturen betyr at smeltepunktet ikke overskrides, i motsetning til tradisjonell sveising.

FSW forbedrer også arbeidsmiljøet, sammenlignet med tradisjonelle former for sveising, ettersom lysskinn, røyk og ozondannelse elimineres fullstendig. Stålbørsting, sliping og mellomrengjøring er ikke nødvendig.

FSW-metoden har vist seg å gi skjøter med høye styrkeverdier uten tilsetninger eller forurensninger. Strekkprøver har vist at sveisene er nesten helt uten belastning. Det Norske Veritas har godkjent FSW-prosessen for krevende løsninger innen tog- og marint bruk.

Friksjonssveising

Lær mer om friksjonssveising av aluminium (Friction Stir Welding)
Denne publikasjonen (kun på engelsk) beskriver prosessen og utstyret, noen eksempler på bruk, fordelene ved friksjonssveising, samt hva som skiller det fra tradisjonell sveising

Last ned publikasjon
Report title

Recommended for you